Σημαντική συνεργασία ΞΕΕ και PricewaterhouseCoopers για το Ελληνικό Πρωϊνό

18 Feb 2024, 07:53 | ΞΕΕ

Σοφία Κοντογιάννη

Σημαντική συνεργασία ΞΕΕ και PricewaterhouseCoopers για το Ελληνικό Πρωϊνό

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ), ανέθεσε στην εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. την υποστήριξη του ΞΕΕ στη διαχείριση του προγράμματος και την εφαρμογή της στρατηγικής για το Ελληνικό Πρωϊνό.

Το έργο περιλαμβάνει δύο στάδια, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την παρακολούθηση του πλάνου ενεργειών.

Κατά το πρώτο στάδιο, θα πραγματοποιηθεί αποτύπωση και αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής της στρατηγικής για το Ελληνικό Πρωινό, με στόχο τον εντοπισμό σημείων προς βελτίωση. Σε αυτό περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των όρων, των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης του σήματος Ελληνικό Πρωινό.

Περαιτέρω, θα γίνουν προτάσεις βελτίωσης της ιστοσελίδας του Ελληνικού Πρωινού του ΞΕΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με την ηγεσία και επιλεγμένα στελέχη του ΞΕΕ, καθώς και με επιλεγμένα ξενοδοχεία και τοπικούς παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, θα προταθούν διορθωτικές ενέργειες που θα συμβάλλουν στην εδραίωση του προγράμματος και την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του, λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς καλές πρακτικές. Επίσης, κατά το πρώτο στάδιο θα εκπονηθεί πλάνο των απαραίτητων δράσεων για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος.

Το δεύτερο στάδιο του έργου, συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη του ΞΕΕ για την παρακολούθηση του ανωτέρω πλάνου, την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και την τήρηση προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα