Τουρισμός | ΞΕΕ: Έρευνα για την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ελληνικά ξενοδοχεία

10 Aug 2023, 00:05 | ΞΕΕ

Σοφία Κοντογιάννη

Τουρισμός | ΞΕΕ: Έρευνα για την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ελληνικά ξενοδοχεία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) ανέθεσε στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) την εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών, καθώς και των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία των ελληνικών ξενοδοχείων.

Η έρευνα θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, θα γίνει ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου και θα διαμορφωθεί η ηλεκτρονική του έκδοση, ενώ στη δεύτερη φάση θα γίνεται η αποστολή του ερωτηματολογίου σε όλα τα μέλη του ΞΕΕ, μέχρι να συγκεντρωθεί επαρκές και αντιπροσωπευτικό δείγμα κατάλληλο για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Στη συνέχεια, στην τρίτη φάση της έρευνας, που περιλαμβάνει την καταχώρηση των απαντήσεων σε υπολογιστικό φύλλο, θα γίνει ο έλεγχος των απαντήσεων και θα ακολουθήσει η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.

Κατά την 4η και τελευταία φάση, θα αρχίσει η συγγραφή της έρευνας, θα ακολουθήσει επισταμένος έλεγχος της συνοχής και συνέπειας των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάλυσης, θα ενσωματωθούν τυχόν επικαιροποιήσεις στατιστικών δεδομένων και θα διατυπωθούν τα τελικά συμπεράσματα.

Με την τρέχουσα έρευνα, θα επιχειρηθεί να γίνει μία επικαιροποίηση προηγούμενης έρευνας του ΙΤΕΠ για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα ελληνικά ξενοδοχεία, ώστε να προκύψουν συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από τα ξενοδοχεία και την επισήμανση των αναγκών των ξενοδοχείων.

Παράλληλα, καθώς οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν κατακλύσει και τον ξενοδοχειακό κλάδο σε όλες του τις εκφάνσεις, προέκυψε η ανάγκη διερεύνησης της χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά ξενοδοχεία για τη διευκόλυνση και εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του ξενοδοχείου, αλλά και να αποτυπωθεί ο βαθμός της προσαρμογής των ελληνικών ξενοδοχείων στις σύγχρονες απαιτήσεις των επισκεπτών τους.

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα