ΞΕΕ | Νομική γνωμοδότηση: Πώς θα επιστραφεί στα ξενοδοχεία το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα

12 Oct 2022, 15:52 | ΞΕΕ

TornosNews.gr

ΞΕΕ | Νομική γνωμοδότηση: Πώς θα επιστραφεί στα ξενοδοχεία το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

«Η ένταξη της ρήτρας αναπροσαρμογής του τιμήματος σε λειτουργούσες συμβάσεις προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με καταναλωτές, έγινε κατά παράνομο τρόπο, αφού έλαβε χώρα μονομερώς από τον προμηθευτή (δίχως την συναίνεση του πελάτη) και κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Επομένως οι καταναλωτές, και εν προκειμένω οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μπορούν να προσφύγουν δικαστικώς και να προσβάλλουν επιτυχώς την εν λόγω ενσωμάτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής».

Τη γνωμοδότηση αυτή παρουσίασε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ο νομικός, αναπληρωτής καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Γ. Μεντής, μαζί με τη συνεργάτιδά του κα Φιλοπούλου. Όπως ανέφερε. ύστερα από την ενασχόλησή του με το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής για κάποιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προέβη στην κατάθεση γνωμοδότησης για λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία προκύπτει η ανωτέρω δράση για το ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμογής.

O κ. Μεντής πρότεινε την ομαδοποίηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την κατάθεση αγωγής με την στήριξη του Ξ.Ε.Ε. με αιτήματα όπως:

  • την παύση χρήσης του όρου της ρήτρας αναπροσαρμογής, λόγω του ότι είναι παράνομη\
  • την επιστροφή του ποσού που έχει πληρωθεί για το λόγο αυτό, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ  κ. Βασιλικός, κλείνοντας τη συζήτηση,  ζήτησε την έγκριση των μελών του Δ.Σ.:

α) Για την ανάθεση στο Ι.Τ.Ε.Π. της κατάρτισης ερωτηματολογίου και της συγκέντρωσης όλων των στοιχείων βάσει των οποίων θα στοιχειοθετηθεί η εν λόγω αγωγή των μελών του Ξ.Ε.Ε. με τη σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων (Ξ.Ε.Ε. - Ι.Τ.Ε.Π), στην οποία θα γίνεται αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης του έργου αυτού, με κόστος 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

β) Την ανάθεση στο νομικό κ. Γ. Μεντή, ο οποίος θα επιμεληθεί την κατάθεση της σχετικής αγωγής για λογαριασμό των μελών του Ξ.Ε.Ε., καθώς και της αμοιβής αυτού (δαπάνη ύψους 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α).

Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. επικύρωσαν ομόφωνα τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου καθώς και τις σχετικές δαπάνες που προκύπτουν.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα