ΙΤΕΠ: Στο 28,2% η μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία το τρίμηνο έως τις 28 Φεβρουαρίου

18 Mar 2022, 11:19 | ΞΕΕ

TornosNews.gr

ΙΤΕΠ: Στο 28,2% η μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία το τρίμηνο έως τις 28 Φεβρουαρίου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) έχει αναθέσει στο ΙΤΕΠ την διενέργεια μιας εβδομαδιαίας έρευνας πάνελ αποκλειστικά για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας ορεινού και πόλεων, για την αποτύπωση των βασικών παραμέτρων μέσης τιμής και πληρότητας σε αυτό το τμήμα του ξενοδοχειακού κλάδου.

Τα έως τώρα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Στο τρίμηνο από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 28 Φεβρουαρίου 2022, που αποτελεί και την υψηλότερη περίοδο από πλευράς κίνησης για τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου, ήταν ανοιχτό το 79,3% των ξενοδοχείων, ενώ 1 στα 5 δεν λειτούργησε, επιλέγοντας να παραμείνουν κλειστά. 

Η μέση πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία ήταν 28,2%, που με αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας, γίνεται 21,3%.

Τα ελληνικά ξενοδοχεία στο τρίμηνο Δεκεμβρίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, λειτούργησαν με μέση πληρότητα 28,2% και μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου 48 ευρώ, 

Πιο αναλυτικά, τα ποσοστά ανοιχτών ξενοδοχείων ανά μήνα, έχουν ως εξής:

 • Δεκέμβριος 2021: 80,7%
 • Ιανουάριος 2022: 79,2%
 • Φεβρουάριος 2022: 78,1%

Οι πληρότητες στα ανοιχτά ξενοδοχεία και με αναγωγή στο σύνολο, έχουν ως ακολούθως:

 • Δεκέμβριος 2021: 31,8% - 24,8% (ανοιχτά – σύνολο)
 • Ιανουάριος 2022: 22,7% - 16,3%
 • Φεβρουάριος 2022: 30% - 22,7%

Η εξέλιξη της μέσης τιμής για ένα δίκλινο δωμάτιο, σύμφωνα με την έρευνα, έχει ως εξής:

 • Δεκέμβριος 2021: 53 ευρώ
 • Ιανουάριος 2022: 45 ευρώ
 • Φεβρουάριος 2022: 47 ευρώ 

Eν τω μεταξύ για την εβδομάδα 28 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου τα στοιχεία δείχνουν ότι:

 • Το ποσοστό των ανοικτών ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας ήταν: 85%
 • Η πληρότητα των ανοικτών ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας ήταν: 37%
 • Η πληρότητα με αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας ήταν: 33%
 • Η μέση τιμή δίκλινου δωματίου των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας ήταν: 58€

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα