ΙΝΣΕΤΕ | Γιατί η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2023 δεν πρέπει να υπερβεί το 5,5%

24 Feb 2023, 10:31 | ΣΕΤΕ

TornosNews.gr

ΙΝΣΕΤΕ | Γιατί η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2023 δεν πρέπει να υπερβεί το 5,5%

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H αύξηση του κατώτατου μισθού το 2023 δεν πρέπει να υπερβεί το 5,5%, σύμφωνα με έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ.

Η δυνατότητα μιας πρόσθετης αύξησης του Κατώτατου Μισθού (ΚΜ) το 2023, μετά την αύξησή του κατά 2,0% από τον Ιανουάριο 2022 και, επιπλέον, κατά 7,54% από 1ης Μαΐου 2022, όπως υπογραμμίζει, δεν πρέπει να υπερβεί το 5,5%, με βάση τις ακόλουθες εξελίξεις - εκτιμήσεις:

(i) Η αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές εκτιμάται από το ΙΝΣΕΤΕ στο 4,9% το 2022, στο 3,0% το 2023 και στο 3,2% το 2024.

(ii) Όπως έχει αναλυθεί από το ΙΝΣΕΤΕ, η αύξηση του ΑΕΠ το 2022/2013 ήταν υψηλότερη από την αύξησή της ΜΕΡΜ (Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής) 0,88% που εκτιμάται από την ΕΛΣΤΑΤ - όπως προκύπτει από την εκρηκτική αύξηση των εισαγωγών Α&Υ στην ίδια περίοδο με ΜΕΡΜ 6,0%, όταν η Ιδιωτική Κατανάλωση φέρεται να έχει αυξηθεί με ΜΕΡΜ μόλις 1.09%.

(iii) Με αυτά τα δεδομένα, η αύξηση αυτή του ΚΜ, κατά 5,5% από 1ης Απριλίου 2023 θα συνεπάγεται αύξηση των ακαθάριστων αμοιβών ανά απασχολούμενο κατά 4,2% και αύξηση του ULC (Unit Labour Cost -Κόστος Εργασίας ανά Μονάδα Προϊόντος) της Ελλάδος κατά 1,9%. Στη συνέχεια εκτιμάται αύξηση του ULC των 37 ανταγωνιστριών χωρών κατά 2,5% και ανατίμηση του Ευρώ για την Ελλάδα το 2023 κατά 1,0%. Αυτό συνεπάγεται μικρή μόνο επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος κατά 0,4% το 2023.

(iv) Η εξέλιξη αυτή δεν είναι πολύ ανησυχητική, με δεδομένη την αξιοσημείωτη υποτίμηση του REERULC - βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας - κατά - 3,87% το 2022. Από την άλλη πλευρά, ενδέχεται η ανατίμηση του Ευρώ για την Ελλάδα το 2023 να υπερβεί το 1,0%. Σε αυτή την περίπτωση, η ανατίμηση του REERULC θα υπερβεί το 0,4%.

(v) Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του ΚΜ το 2023 γίνεται σε μια περίοδο στην οποία το Ευρώ ανατιμάται και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως
περιοριστικός παράγων του μεγέθους της αύξησης.

Αν η αύξηση του ΚΜ ανέλθει τελικά στο 7,5%, τότε, ενδέχεται να σημειωθεί μείωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ και της απασχόλησης, αύξηση των ακαθάριστων αμοιβών/απασχολούμενο κατά 7,2% (αντί για 4,2%) και αύξηση του Ελληνικού ULC (Κόστος Εργασίας ανά Μονάδα Προϊόντος) κατά 4,9%. Με αύξηση του ULC των 37 ανταγωνιστριών χωρών κατά 2,5% και με ανατίμηση του Ευρώ για την Ελλάδα το 2023 κατά 1,0%, προκύπτει σημαντική επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος (ανατίμηση του REERULC) κατά 2,4%.

Μια τέτοια εξέλιξη, η οποία θα επιδεινωθεί περαιτέρω αν η αύξηση του ΑΕΠ το 2023 περιοριστεί στο 1,0% (όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) - αντί του 3,0% που λαμβάνεται υπόψη στα ανωτέρω από το ΙΝΣΕΤΕ, ή αν η ανατίμηση του Ευρώ για την Ελλάδα είναι μεγαλύτερη του 1,0%, θα πρέπει να κάνει αποτρεπτική μια αύξηση του ΚΜ το 2023 κατά ποσοστό υψηλότερο του 5,5%.

Συμπερασματικά, οι πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας και το 2023 κατά 3,0% (ονομαστικό ΑΕΠ: 6,0%), μετά την εντυπωσιακή ανάκαμψή της το 2021 (8,43%) και το 2022 (ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2015: 4,9%, ονομαστικό ΑΕΠ: 12,6%), δικαιολογούν την πολιτική της επιπλέον αύξησης του ΚΜ κατά 5,5% από 1ης Απριλίου το 2023. 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα