ΣΕΤΚΕ: Εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ τα τουριστικά καταλύματα

31 Mar 2023, 15:39 | ΣΕΤΚΕ

TornosNews.gr

ΣΕΤΚΕ: Εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ τα τουριστικά καταλύματα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027, «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», εξέδωσε η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ).

Διαβάστε την: "Για μια ακόμη φορά, με τη δημοσίευση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027, «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων αποκλείονται με προκλητικό τρόπο από την οικονομική ενίσχυση για τον «πράσινο» μετασχηματισμό τους.

Συγκεκριμένα, τόσο η απαίτηση για τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας της Δράσης Ι «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» όσο και η απαίτηση για δυο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας της Δράσης ΙΙ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», θέτουν αυτομάτως όλα τα καταλύματα του κλάδου εκτός προγράμματος, αφού ακόμη και τα μεγαλύτερα εξ αυτών που απασχολούν έως και 10 εργαζομένους τους μήνες της τουριστικής περιόδου δεν συγκεντρώνουν ούτε τις 2 ΕΜΕ! 

Θεωρούμε μεγάλη κοροϊδία να αναφέρονται στα προγράμματα τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν επικοινωνιακοί σκοποί, τη στιγμή που δεν επωφελούνται απ’ αυτά.

Παρά τις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις και τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) προκειμένου να μην απαιτούνται κριτήρια όπως, οι ΕΜΕ και ο κύκλος εργασιών, τα οποία οδηγούν στον συνεχή αποκλεισμό των μικρών τουριστικών καταλυμάτων από τα διάφορα προγράμματα ενίσχυσης εκσυγχρονισμού κ.α., η κυβέρνηση συνεχίζει να τα αφήνει χωρίς εφόδια ανάπτυξης, τη στιγμή που αυτά στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ακόμη και τώρα σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, τα μικρά τουριστικά καταλύματα συνεχίζουν να είναι εκτός προγραμμάτων που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να βελτιώσουν  την ενεργειακή τους απόδοση, μειώνοντας το ενεργειακό τους κόστος και κατ’ επέκταση τα λειτουργικά τους κόστη.

Η ΣΕΤΚΕ για ακόμη μια φορά καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να ενσκήψουν στα προβλήματα των επιχειρηματιών του κλάδου και να επανεξετάσουν τους ορούς και τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων δράσεων, καθότι είναι η τελευταία ευκαιρία των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων να εναρμονιστούν με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής ώστε να είναι βιώσιμα, ποιοτικά και ανταγωνιστικά σε μια απαιτητική τουριστική αγορά".

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα