ΠΟΞ: Λήξη του προγράμματος Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα

22 Nov 2023, 18:07 | ΠΟΞ

TornosNews.gr

ΠΟΞ: Λήξη του προγράμματος Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Εκδήλωση Λήξης του έργου “Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα (Β Κύκλος)”, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ. διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Στην Εκδήλωση Λήξης θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος όπου θα παρουσιάσουν τις δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τις δράσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και τα αποτελέσματα αυτών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης και τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν στον κλάδο.

Το πρόγραμμα αφορούσε στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για 1.278 εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, του ιδιωτικού τομέα και εν συνεχεία η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης, σε συναφή σχήματα πιστοποίησης, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για 1.278 εργαζόμενους, διάρκειας 80 ωρών (μόνο θεωρητική κατάρτιση), στα εξής θεματικά αντικείμενα:

-Οροφοκόμος
-Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου
-E-commerce & Hospitality sales & marketing

Επιπλέον, πιστοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης και δεξιοτήτων των 1. 278 ωφελούμενων με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης, διαδικασία η οποία θα συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησής τους και την ενίσχυση του επαγγελματικού τους προφίλ.

Με την ολοκλήρωση προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν, ώστε να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα, να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Δηλώστε την συμμετοχή σας εδώ για να παρακολουθήσετε online την εκδήλωση διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα