Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης: Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό με τα σημαντικότερα αιτήματα του κλάδου

24 Apr 2023, 16:10 | ΠΟΞ

TornosNews.gr

Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης: Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό με τα σημαντικότερα αιτήματα του κλάδου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Υπόμνημα με τα θέματα που απασχολούν τους ξενοδόχους του Ρεθύμνου, αλλά και ευρύτερα στην Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας, επέδωσε ο Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στην πόλη.

Στο υπόμνημα, που υπογράφουν ο πρόεδρος της Ένωσης Μανώλης Τσακαλάκης και ο αντιπρόεδρος Νικόλαος Κουμνάς, μεταξύ άλλων, ζητούνται:

Η αύξηση του ποσοστού δόμησης σε ποσοστό 15-20% σε νέες αλλά και υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες
Να δοθεί λύση στην υποβάθμιση των υπηρεσιών στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου
Να καταρτισθεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κρήτης με ισχυρό θεσμικό βάρος.
Επίσης, ο Σύλλογος καταθέτει τις προτάσεις του για την εξεύρεση προσωπικού, για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και για τον εντοπισμό και πάταξη των παράνομων καταλυμάτων.

Αναλυτικά τα υπόμνημα:

"Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας καλωσορίζουμε στην Κρήτη και  στο Ρέθυμνο και εμείς με τη σειρά μας.

Εισαγωγικά, θέλουμε να τονίσουμε την καταλυτική συμβολή και σπουδαιότητα του τουρισμού για το νομό μας, αναφέροντας ενδεικτικά ότι:

-Συνεισφέρει άμεσα σε ποσοστό περίπου 50% στο ακαθάριστο εισόδημα του νομού.  
-Απορροφά περίπου το 50% του εργατικού δυναμικού του νομού μας σε άμεση μορφή ενώ σε έμμεση μορφή απασχολεί σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού του νομού μας.
-Συμβάλλει αποφασιστικά στην απορρόφηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα του νομού μας.
-Πραγματοποιούνται περίπου 2,5 εκ. διανυκτερεύσεις ήτοι ποσοστό περίπου 5% των διανυκτερεύσεων πανελλαδικά.
-Και τέλος είναι ο τομέας αυτός που πέτυχε να συγκρατήσει και να αυξήσει τον πληθυσμό στο νομό μας, αναστρέφοντας τη φθίνουσα πορεία των δεκαετιών προ του 1975.
Τα τελευταία τρία χρόνια ο τουρισμός βρίσκεται σε δυσχερή θέση με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω να βρίσκονται σε κίνδυνο. Για τη βελτίωση της πορείας του κλάδου αλλά και για τη μεσοπρόθεσμη σταθεροποίηση αυτής, ζητούμε τη συνδρομή σας στα παρακάτω:

-Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές προσδοκίες για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας σε συνδυασμό με την αύξηση του ανταγωνισμού στον τουριστικό τομέα από τις όμορες χώρες, αιτούμαστε τη θέσπιση νομοθεσίας που αφορά αύξηση του ποσοστού δόμησης σε ποσοστό 15-20% σε νέες αλλά και υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες με δεδομένο πάντα το σεβασμό στις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω ρύθμιση αποτελεί πραγματικότητα σχεδόν στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. με αντίστοιχα αξιόλογα οφέλη όπως αύξηση των κρατικών
-Το Νοσοκομείο Ρεθύμνου αντιμετωπίζει εικόνες υπολειτουργίας και ποτέ ξανά στο πρόσφατο παρελθόν του τόπου μας, το Ρέθυμνο και οι χιλιάδες επισκέπτες του, δεν έχουν βρεθεί σε τόσο χαμηλό επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας. Για μας ως κάτοικοι και ξενοδόχοι του Ρεθύμνου, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να μας διαβεβαιώνατε ότι υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και την αναχαίτιση της υποβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στην πόλη και το νομό μας.
-Ο σχεδιασμός των τουριστικών επενδύσεων στην Κρήτη στηρίζεται, ειδικά εν όψει του νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι και της κατασκευής του Β.Ο.Α.Κ., σε προβλέψεις για σημαντική αύξηση του αριθμού των τουριστών στο νησί. Ταυτόχρονα η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί πλέον όχι μόνο παράγοντα ανταγωνιστικότητας του προορισμού Κρήτη αλλά, πρακτικά, και παράγοντα επιβίωσης των κατοίκων. Αντλώντας γνώση από καλές πρακτικές άλλων προορισμών θεωρούμε ότι προϋπόθεση για να υπηρετήσουμε το όραμα της Βιωσιμότητας για την Κρήτη είναι ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης με ισχυρό θεσμικό βάρος.
-Το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα στην εύρεση εποχιακού προσωπικού μπορεί να αντιμετωπιστεί σε συνδυασμό με την ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (περιορισμοί στον αριθμό καταλυμάτων ανά Δήμο/περιοχή, έλεγχοι αδήλωτης εργασίας, καθορισμός προδιαγραφών όπως στα  τουριστικά καταλύματα  και άλλες δοκιμασμένες πολιτικές σε άλλες χώρες) καθώς με αυτό τον τρόπο, σε περιοχές όπως το Ρέθυμνο, θα μειωθούν οι πολύ υψηλές τιμές των ενοικίων για τους εποχιακά εργαζόμενους ενώ επίσης  θα μειωθεί ο αριθμός των εποχιακά εργαζόμενων που «διαρρέουν» από τα ξενοδοχεία στα Airbnb. Επίσης, η αύξηση του ταμείου ανεργίας στους 5 μήνες θα συμβάλλει καθοριστικά στον να γίνει η εποχιακή απασχόληση σε ξενοδοχεία πιο ελκυστική. Είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό για μας να παρθούν πρωτοβουλίες σε αυτές τις 2 κατευθύνσεις
-Εντοπισμός των παράνομων καταλυμάτων και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Πρόκειται για καταλύματα που, ενώ εμφανίζονται ως καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (ορισμένες μάλιστα φορές δεν έχουν καταχωρηθεί  ούτε στο σχετικό μητρώο της ΑΑΔΕ), λειτουργούν ως ξενοδοχεία, παρέχοντας και άλλες, πλην της διαμονής, υπηρεσίες, χωρίς να διαθέτουν τη σχετική άδεια. Τα καταλύματα αυτά θα πρέπει να αδειοδοτούνται, να προβλέπονται προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας και να φορολογούνται (ΦΠΑ, φόρος διαμονής, τέλος παρεπιδημούντων κλπ) κλπ όπως οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σχετικά προτείνεται, όταν από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ διαπιστώνεται η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, να αποστέλλονται τα στοιχεία στο Υπουργείο Τουρισμού για να γίνει έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας. Ομοίως θα πρέπει τα στοιχεία να αποστέλλονται και στο Υπουργείο Εργασίας για έλεγχο της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα