Δήμος Πατρέων: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

28 May 2024, 07:55 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Πατρέων: 4 παραλίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων αποφάσισε να υποβάλλει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού με αντικείμενο τις προσβάσιμες παραλίες.

Η ενίσχυση στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα από όλους τους επισκέπτες.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας (Δήμος) δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι 4 διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός για κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 70.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας έχει επεκταθεί μέχρι τις 31/05/2024.

Η πρόταση του δήμου αφορά τις παραλίες «Πλαζ», θέση Έξω Αγυιά, «Ακταίου», θέση Δημορηγόπουλου,   «Βραχναίικων», θέση έμπροσθεν από Ι.Ν. Ευαγγελίστριας, «Ροδινής», εντός του κόλπου.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα