Δήμος Χαλανδρίου: Διαγωνισμός για μεταφορά και διαμονή μελών ΚΑΠΗ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Ερέτρια

28 May 2024, 07:53 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Χαλανδρίου: Διαγωνισμός για μεταφορά και διαμονή μελών ΚΑΠΗ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Ερέτρια

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο δήμος Χαλανδρίου προκήρυξε διαγωνισμό ύψους σχεδόν 100.000 ευρώ για τη διαμονή μελών ΚΑΠΗ σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, στον Δήμο Ερέτριας καθώς και τη μεταφορά τους σε αυτό με ιδιωτικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με οδηγό.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μέχρι την 01.10.2024.

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται μέσω των προσφερόμενων πακέτων, να μπορούν να φιλοξενήσουν έως 400 άτομα, σε έως 3 περιόδους των 6 διανυκτερεύσεων με ημιδιατροφή (δηλαδή πρωινό και μεσημεριανό) ανά διανυκτέρευση. Η  φιλοξενία των ομάδων, θα πρέπει να είναι συνεχόμενη, την ημέρα που θα αναχωρήσει η πρώτη ομάδα θα έρθει η δεύτερη και την ημέρα αναχώρησης της δεύτερης ομάδας θα ακολουθήσει η τρίτη ομάδα. Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα ΚΑΠΗ, με οικονομική συμμετοχή των μελών ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από το Δήμο Χαλανδρίου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η Μαΐου και ώρα 3 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα