Δήμος Θερμαϊκού: Πρόταση για 3 παραλίες στο πρόγραμμα προσβασιμότητας του υπ. Τουρισμού

25 May 2024, 10:21 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Θερμαϊκού: Πρόταση για 3 παραλίες στο πρόγραμμα προσβασιμότητας του υπ. Τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού στο πλαίσιο υποβολής πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα προσβασιμότητας στις παραλίες του υπουργείου Τουρισμού.

Η ενίσχυση στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα από όλους τους επισκέπτες.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας (Δήμος) δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι 4 διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός για κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 70.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας έχει επεκταθεί μέχρι τις 31/05/2024.

Η νέα πρόταση του δήμου αφορά τις παραλίες  Περαία - θέση Πλατεία Μνήμης, Αγία Τριάδα - θέση μετά το κτίσμα "AKTIO" προς κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ, Επανομή - θέση "Ποταμός".  

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα