Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα προς το Υπ. Τουρισμού για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Τσούτσουρα

17 May 2024, 07:42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Αίτημα προς το Υπ. Τουρισμού για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Τσούτσουρα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

O Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενέκρινε να κατατεθεί αίτημα, από τον Δήμο προς το Υπουργείο Τουρισμού, για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Τσούτσουρα, ώστε να έχει ο Δήμος τη νόμιμη δυνατότητα διαχείρισης και χρήσης, την ευθύνη της εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης όλων των αναγκαίων έργων για τη λειτουργία και αξιοποίησή του λιμένα ως Τουριστικού Καταφυγίου αλλά και για την προστασία της παρακείμενης ακτής.

Ο Τουριστικός Λιμένας Τσούτσουρα έχει χωροθετηθεί με πρωτοβουλία του ΕΟΤ και με απόφαση από το 1998 της τότε Υπουργού Ανάπτυξης είναι μελετημένος για τον ελλιμενισμό 90 σκαφών. Πλην όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του, με αποτέλεσμα η λιμενική λεκάνη να προσαμμώνεται και να αποτελεί τόπο κατάληξης κάθε είδους ειδών που μεταφέρουν τα θαλάσσια ρεύματα, είτε απορριμμάτων, είτε τεμαχίων φυκιών (κυρίως τεμάχια Ποσειδωνίας σε αποσύνθεση) τα οποία σωρεύονται στον πυθμένα. Επιπλέον η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί διάβρωση της ακτής και των δημοτικών και ιδιωτικών υποδομών.

Εξάλλου, χρόνια τώρα δεν έχει αναδειχθεί φορέας διαχείρισης και δεν αξιοποιούνται τα προγράμματα που προκηρύσσονται και δημοσιεύονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δήμος να καλείται εκ των πραγμάτων να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από το κενό αυτό και οι δημότες και κάτοικοι να υφίστανται τις συνέπειες.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα