Δήμος Βιάννου | Μέτρα για τη λειψυδρία - Stop στις νέες πισίνες

28 Apr 2024, 07:21 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Βιάννου | Μέτρα για τη λειψυδρία - Stop στις νέες πισίνες

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Βιάννου αποφάσισε τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της φετινής λειψυδρίας.

Η ισχύς των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της ανομβρίας–λειψυδρίας ορίζεται μέχρι 31-12-2024 .

Τα μέτρα μεταξύ άλλων σε σχέση με την ύδρευση περιλαμβάνουν τα εξής:

-Το νερό της ύδρευσης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών. Απαγορεύεται η χρήση του για άλλο σκοπό (π.χ. πλύσιμο δρόμων , αυτοκινήτων , πότισμα κήπων). Θα υπάρξει αυστηρός έλεγχος για την τήρηση της διάταξης αυτής .

-Συστάσεις προς τους καταναλωτές για τον έλεγχο των υδρομετρητών ύδρευσης και των δικτύων τους σχετικά με τις καταναλώσεις και τις διαρροές.

-Στις περιοχές που υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα εξυπηρετούν μη ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και σε περιοχές που δεν υπάρχουν υδρευτικά δίκτυα, αλλά οι υπάρχουσες υποδομές πλην αυτών της άρδευσης, εξυπηρετούνται μέσω των αρδευτικών δικτύων (π.χ. αγροικίες, ποιμνιοστάσια, στάβλοι, κοτέτσια) οι καταναλώσεις ορίζονται ως εξής. α. αγροικίες με μη μόνιμους κατοίκους: 50 κυβικά/έτος, συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης για το πότισμα γλαστρών. β. αγροικίες με μόνιμους κατοίκους: 150 λίτρα/ημέρα/άτομο, συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης για το πότισμα γλαστρών.

- Απαγορεύεται η χρήση νέων κολυμβητικών δεξαμενών (πισινών). Στις υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές θα γίνεται λελογισμένη χρήση του νερού.

Τα μέτρα μεταξύ άλλων σε σχέση με την άρδευση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

-Ελιές: α) Ορεινή ζώνη αρδεύσιμη ποσότητα 4 κυβικά /δένδρο/έτος,

β) Παραλιακή ζώνη αρδεύσιμη ποσότητα 6 κυβικά /δένδρο/έτος

-Θερμοκήπια κηπευτικών: αρδεύσιμη ποσότητα 700 κυβικά/στρέμμα.

-Καλλιέργεια μπανανών: Θερμοκήπια και υπαίθρια: αρδεύσιμη ποσότητα 850 κυβικά./στρέμμα

-Απαγορεύονται για την τρέχουσα περίοδο (2024) νέες θερμοκηπιακές ή υπαίθριες καλλιέργειες, και ως τέτοιες νοούνται οι νέες καλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις που αυξάνουν το μέγεθος της καλλιέργειας σε στρέμματα σε σχέση με τις προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους καθώς και η καλλιέργεια δεύτερης καλοκαιρινής θερμοκηπιακής ή υπαίθριας καλλιέργειας σε όλα τα είδη καλλιεργειών.

-Περιορισμός των κήπων για οικιακή χρήση στα 20 τετραγωνικά/άτομο και άρδευση δυο φορές την εβδομάδα με 3 κυβικά /στρ. ανά πότισμα.

-Οι καταναλωτές άρδευσης υποχρεούνται σε τακτικό έλεγχο των υδρομετρητών άρδευσης και των δικτύων τους σχετικά με τις καταναλώσεις και τις διαρροές για τον οποίο φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, άσχετα με τον τόπο διαμονής τους.

-Σε περίπτωση που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες η άρδευση των καλλιεργειών να πραγματοποιείται κατά τις νυκτερινές ώρες.

-Ελλειμματική άρδευση ελαιώνων και άλλων δενδρωδών αν διαπιστωθεί πτώση στάθμης των γεωτρήσεων.

-Διακοπή άρδευσης από μικτές γεωτρήσεις ή από πηγές, στις περιπτώσεις που παρουσιαστεί μείωση στάθμης ή παροχής αντίστοιχα, προκειμένου να δίδεται προτεραιότητα στην εξασφάλιση νερού για ύδρευση.

-Απαγορεύεται για την φετινή περίοδο η σύνδεση νέων παροχών και φυτεύσεις νέων καλλιεργειών. Υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες εντός αρδευτικής ζώνης θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

-Ο Δήμος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας άρδευσης λόγω ανεπάρκειας του παρεχόμενου νερού.

-Απαγορεύεται η σύνδεση στο Δημοτικό δίκτυο άρδευσης όσων κατέχουν άδεια χρήσης νερού για άρδευση , οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τα περιοριστικά μέτρα που συστήνουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες καθώς και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης (Δνσης Αγροτικής ανάπτυξης κλπ).

-Συστάσεις προς τους επόπτες και τους υδρονομείς άρδευσης του Δήμου για περιοδικό έλεγχο και παρακολούθηση των ενδείξεων των υδρομετρητών για την αποτροπή κλοπών, παραβιάσεων και σφράγιση αυτών εφόσον δεν τηρούνται τα έκτακτα μέτρα από τους καταναλωτές κλπ.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα