Δράσεις προβολής της Βιβλιοθήκης, των χωριών και των μνημείων της Ιεράπετρας

11 Mar 2024, 06:20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δράσεις προβολής της Βιβλιοθήκης, των χωριών και των μνημείων της Ιεράπετρας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στην υλοποίηση δράσεων προβολής και ανάδειξης του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης, των χωριών και των μνημείων του δήμου Ιεράπετρας προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 256.220 ευρώ.

Οι σχετικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, περιλαμβάνουν τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για την ανάδειξη του περιεχομένου της βιβλιοθήκης της Ιεράπετρας, των παραδοσιακών οικισμών και χωριών της, καθώς και των μνημείων και σημείων αρχαιολογικού, ιστορικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος του.

Σκοπός της δράσης, είναι ο εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, μέσα από την προβολή και την ανάδειξη των ανωτέρω στοιχείων, ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικότερης προώθησης και προβολής του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράπετρας.

Στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων θα δημιουργηθεί Ψηφιακή Βιβλιοθήκη μέσω έρευνας, συλλογής, τεκμηρίωσης και ψηφιακής επεξεργασία πληροφοριών για χωριά του δήμου, για το λογοτεχνικό έργο της βιβλιοθήκης και σημαντικά μνημεία πολιτισμού, δημιουργία ψηφιακού και εγκατάσταση εξοπλισμού ψηφιακών εφαρμογών.

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη θα υπάρχει πληθώρα πληροφοριών και περιεχομένου που θα αφορούν στην προβολή του περιεχομένου της, αλλά και την ανάδειξη του συνολικού πολιτιστικού αποθέματος με ποικίλους τρόπους, με στόχο όχι μόνο της εύρεση μιας πληροφορίας αλλά ταυτόχρονα την πολυκαναλική διάχυσή της, τη διαδραστική περιήγηση του επισκέπτη στον χώρο και την ενεργό συμμετοχή του σε διαδικασία μάθησης και ψυχαγωγίας.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα