Δήμος Τήνου: Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

05 Mar 2024, 07:14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Τήνου: Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η δημοτική Επιτροπή του δήμου Τήνου ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού».

H Δράση αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και της μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας. Η συμβολή των ΤΠΕ στην ενσωμάτωση του πολιτισμού στην αλυσίδα του τουρισμού εμπειρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αρκετές δραστηριότητες θα προσανατολιστούν στην κατεύθυνση αυτή.

Περιλαμβάνεται η ενίσχυση ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προβολής των σημείων τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των πολιτιστικών δρώμενων, καθώς και ξενάγησης και πληροφόρησης των επισκεπτών.

Πιο συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, που θα υποστηρίζει τις μορφές τουρισμού που θα αναπτυχθούν στην Περιφέρεια.

Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχθούν θα απευθύνονται στη διεθνή αγορά και επομένως οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις θα διαμορφωθούν ανάλογα. Για παράδειγμα το παραγόμενο υλικό και οι σχετικές βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν και διεθνείς υπηρεσίες διαμοίρασης περιεχομένου π.χ. Field Trip.

Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν αν αναπτυχθούν:

-Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων

-Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων

-Εφαρμογές οδηγών μουσείων

-Εικονική αναπαράσταση γεγονότων

-Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας

-Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών».

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα