Υπ. Πολιτισμού: Μη έγκριση μελέτης και νέας χρήσης κτηρίου ως χώρο προβολής των κρητικών προϊόντων

05 Mar 2024, 07:12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Υπ. Πολιτισμού: Μη έγκριση μελέτης και νέας χρήσης κτηρίου ως χώρο προβολής των κρητικών προϊόντων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε τη μη έγκριση της υποβληθείσας μελέτης αποκατάστασης και νέας χρήσης κτηρίου ως χώρος προβολής του Κρητικού διατροφικού πολιτισμού και προβολής των Κρητικών προϊόντων, επί της οδού 25ης Αυγούστου, στην εντός των ενετικών τειχών πόλη του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτηρίου θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

- Να ληφθούν άμεσα από το Δήμο Ηρακλείου, κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας (αντιστηρίξεις, υποστηλώσεις κ.λπ.) για την προστασία του κτιρίου, των διερχομένων και των εργαζομένων εντός αυτού.

- Αφού δημιουργηθούν -κατά τα ανωτέρω- ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες εργασίας εντός του κτηρίου, να πραγματοποιηθεί από την Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανασκαφική διερεύνηση στο νότιο τμήμα του κτιρίου και να ολοκληρωθεί η ανασκαφική διερεύνηση στο βόρειο τμήμα του κτηρίου. Από τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί η κατασκευή ή μη υπογείου στο κτήριο και θα ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση του συνόλου των αρχαιοτήτων, ώστε να είναι δυνατή και η διατύπωση πρότασης ανάδειξής τους.

- Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής διερεύνησης και για την προστασία αφενός του παρακείμενου συγροτήματος των ενετικών δυτικών νεωρίων, του ενετικού λιμένα και του ενετικού φρουρίου Rocca a mare (Κούλες) και αφετέρου του ιδίου του κτηρίου του πρώην ξενοδοχείου “Μίνως”, η αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση του κτηρίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού όπως αυτές έχουν διατυπωθεί σε σχετικά έγγραφά τους.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα