Δήμος Σιθωνίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

29 Feb 2024, 07:33 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Σιθωνίας: Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η δημοτική επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας αποφάσισε να υποβάλλει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού με αντικείμενο τις προσβάσιμες παραλίες.

Η ενίσχυση στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα από όλους τους επισκέπτες.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας (Δήμος) δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι 4 διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός για κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 70.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας έχει επεκταθεί μέχρι τις 31/05/2024.

Η Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης προϋπολογισμού 279.254 ευρώ για 4 παραλίες (Παραλία Λιβρόχιο, Παραλία Νέος Μαρμαράς, Παραλία Νικήτη και Παραλία Σάρτη).

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα