Δήμος Κομοτηνής: Τι θα γίνει με τις μισθώσεις των bungalows στην «Τουριστική Ακτή Φαναρίου»

27 Feb 2024, 06:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Κομοτηνής: Τι θα γίνει με τις μισθώσεις των bungalows στην «Τουριστική Ακτή Φαναρίου»

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο δήμος Κομοτηνής αποφάσισε την παράταση των υφισταμένων μισθώσεων των bungalows που βρίσκονται στην «Τουριστική Ακτή Φαναρίου», για ακόμη δύο έτη, δηλαδή έως 31-12-2025, υπό την προϋπόθεση ότι οι υφιστάμενοι μισθωτές έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, θα τακτοποιήσουν όλες τις τυχόν υφιστάμενες εκ της μίσθωσης οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο Κομοτηνής και θα υπογράψουν σχετική δήλωση.

Επίσης, αποφάσισε την εκ νέου δημοπράτηση εκείνων εκ των υφισταμένων bungalows που βρίσκονται στην «Τουριστική Ακτή Φαναρίου», που είτε είναι σήμερα κενά είτε θα κενωθούν από 1ης-3-2024, διότι οι μέχρι σήμερα μισθωτές τους δεν θα ενδιαφερθούν ως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 να παρατείνουν την ισχύουσα μίσθωση ή δεν θα τακτοποιήσουν όλες τις τυχόν υφιστάμενες εκ της μίσθωσης οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο Κομοτηνής.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα