Έλεγχος στατικής επάρκειας για τη πεζογέφυρα τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

26 Feb 2024, 18:28 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Έλεγχος στατικής επάρκειας για τη πεζογέφυρα τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Προχωρούν οι διαδικασίες από τον δήμο Θεσσαλονίκης για τη μελέτη δομικής αξιολόγησης και ελέγχου στατικής επάρκειας της υφιστάμενης πεζογέφυρας της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, πλησίον του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς».

Ο Δήμος έχει διαθέσει τη μελέτη πίστωση ύψους 36.555,20 ευρώ. Είχε προηγηθεί τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας δαπάνης για την ανάθεση της μελέτης με αντικείμενο τη διενέργεια δοκιμών/ελέγχων, την αναλυτική δομική αξιολόγηση και τη στατική επάρκεια της υφιστάμενης Πεζογέφυρας.

Η εν λόγω γέφυρα αποτελεί τοπόσημο για την πόλη της Θεσσαλονίκης και φέρεται να έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1970 δίχως να είναι διαθέσιμη η αρχική μελέτη (τεχνική έκθεση, στατικοί υπολογισμοί, σχέδια κτ.λ.).

Λόγω της παλαιότητας της κατασκευής της και της συνεχούς έκθεσής της σε δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες (γειτνίαση με θάλασσα και αστικούς ρύπους), παρατηρούνται βλάβες και φθορές οι οποίες συντελούν στη δομητική υποβάθμιση της γέφυρας. Η ανεπαρκής επικάλυψη, οι εμφανείς και οξειδωμένοι οπλισμοί κατακόρυφων παρειών της πλάκας ανωδομής και των τοιχίων των κλιμάκων, η αστοχία στεγανοποίησης αρμών καταστρώματος με ταυτόχρονη εισροή ομβρίων υδάτων σε συνδυασμό με την αποσάθρωση του σκυροδέματος, οι καθιζήσεις στην περιοχή των κλιμάκων πρόσβασης με αποτέλεσμα τη διαφορική βύθιση των καμπύλων φορέων πρόσβασης, είναι ενδεικτικά κάποιες από τις κυριότερες βλάβες που παρουσιάζει η πεζογέφυρα.

Δεδομένης της ανωτέρω παθολογίας της, της ηλικίας κατασκευής της καθώς και της μη εύρεσης της αρχικής μελέτης (τεύχη υπολογισμών, σχέδια) απαιτείται η στατική /γεωμετρική αποτύπωση της πεζογέφυρας, η καταγραφή της παθολογίας, ο προσδιορισμός της διάταξης όπλισης, ο προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος και του χάλυβα, ο έλεγχος ανθεκτικότητας του σκυροδέματος καθώς και η αναζήτηση πιθανών μηχανισμών δομητικής υποβάθμισης (οξείδωση οπλισμών, ενανθράκωση σκυροδέματος, ύπαρξης χλωριόντων, θειικών ή άλλων διαβρωτικών παραγόντων στο σκυρόδεμα).

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα