Δήμος Βόλβης: Αίτηση για το πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

26 Feb 2024, 07:19 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Βόλβης: Αίτηση για το πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

O Δήμος Βόλβης αποφάσισε να υποβάλλει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού με αντικείμενο τις προσβάσιμες παραλίες.

Η ενίσχυση στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα από όλους τους επισκέπτες.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας (Δήμος) δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι 4 διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός για κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 70.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας έχει επεκταθεί μέχρι τις 31/05/2024.

Στο πλαίσιο συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν επιλεγεί 4 παραλίες του Δήμου Βόλβης στην Ανατολική Παραλία Σταυρού, στη Δυτική Παραλία Σταυρού, στην Παραλία Πόρτο Φίνο και στην Παραλία Σερραϊκή Ακτή.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα