Ο Δήμος Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης

25 Feb 2024, 11:15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ο Δήμος Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Iter Vitis, αποφάσισε ο δήμος Αιγιαλείας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα, το οποίο σήμερα αριθμεί 48 πιστοποιημένες Πολιτιστικές Διαδρομές, ξεκίνησε το 1987 και έχει ως στόχο την προώθηση, διαφύλαξη, αξιοποίηση και μεταβίβαση στις επόμενες γενιές της κοινής ευρωπαϊκής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές έχουν ως στόχο να αναπτύξουν τον διαπολιτισμικό διάλογο, να προωθήσουν τις ανταλλαγές προσώπων και ιδεών και γενικότερα να συμβάλλουν στην κατανόηση της Ευρωπαϊκής ιστορίας και των πολλαπλών πολιτιστικών εκφάνσεών της. Επιπλέον, οι Πολιτιστικές Διαδρομές προωθούν τον πολιτιστικό τουρισμό και τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη.

Ελληνικής πρωτοβουλίας είναι πλέον δύο διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι Δρόμοι της Ελιάς και ο Δρόμος Ιστορικών Καφέ, ενώ σε συνολικά 17 Πολιτιστικές Διαδρομές συμμετέχουν και ελληνικά μέλη.

Δρόμοι του Κρασιού

Ο πολιτισμός της οινοποιίας και των οινοκαλλιεργητικών τοποθεσιών αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής και μεσογειακής κουλτούρας. Σκοπός της διαδρομής Iter Vitis είναι η ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή των σχετικών σημείων ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα προωθεί τη χαρτογράφηση και διατήρηση των ιστορικών και αρχαίων αμπελώνων και του πολιτισμού που συνδέεται με αυτά, την έρευνα, καταγραφή και την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων μορφών πολιτιστικού τουρισμού.

Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Iter Vitis είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007 στο Sambuca της Σικελίας, με κύριο στόχο την προώθηση, την ενίσχυση και την προστασία της πλούσιας ευρωπαϊκής κληρονομιάς της οινοπαραγωγής, υλικής και άυλης, μέσα από τη δημιουργία και τη διαχείριση της πολιτιστικής διαδρομής Iter Vitis - Les Chemins de La Vigne, που αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως η 25η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική διαδρομή.

Αναλυτικά, η πολιτιστική διαδρομή Iter Vitis, διέρχεται από 18 ευρωπαϊκές χώρες και συνδέει αγροτικά τοπία, με τους αμπελώνες να αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία και να προσδίδουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της διαδρομής. Μέσω αυτής εκπροσωπείται και ενισχύεται η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα των χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο Iter Vitis, από τον Ατλαντικό έως και τον Καύκασο, και από τη Μεσόγειο μέχρι και τη Βαλτική Θάλασσα.

Στόχος της Διαδρομής είναι να αναδείξει τους αμπελώνες και το αγροτικό τοπίο ως προορισμό βιώσιμου τουρισμού. Η διαδρομή αναδεικνύει και αφηγείται την ιστορία και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, μέσω των χαρακτηριστικών του τοπίου όπως είναι μικρά τοιχία, είδη αμπελιών, βουνά και λόφοι, καθώς και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται όπως είναι η τοπική παραγωγή, οι εκλεκτές σοδειές, η χρήση και η κατανάλωση.

Τέλος, μέσω των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτή, η Διαδρομή αναδεικνύεται και «ζωντανεύει», συμβάλλοντας στην δημιουργία οικονομικών ευκαιριών για τους τοπικούς πληθυσμούς και για την τοπική παραγωγή, κυρίως του κρασιού.

 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα