Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης: Εγκρίσεις αιτημάτων της Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε. και του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

23 Feb 2024, 07:45 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης: Εγκρίσεις αιτημάτων της Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε. και του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, ενέκρινε αιτήματα της Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε. και του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης για παρατάσεις συμβάσεων χώρων στάθμευσης.

Αναλυτικά, ενέκρινε αίτημα της εταιρείας Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε. για την παράταση της σύμβασης του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο “Divani Apollon Palace” στη Βουλιαγμένη για ένα έτος, δηλαδή έως 19-4-2025. Το μίσθωμα της παράτασης καθορίζεται στα 7.784,52 ευρώ προσαυξημένο σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή , όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η μισθώτρια εταιρεία δύναται να αιτηθεί εκ νέου παράταση για επιπλέον 2 έτη, 6 μήνες προ της λήξης της.

Επίσης, ενέκρινε το αίτημα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης για την παράταση της σύμβασης του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο “Αρμονία”  για 3 έτη, δηλαδή έως 11-6-2027.

Το μίσθωμα για το πρώτο έτος της παράτασης καθορίζεται στα 15.555 ευρώ προσαυξημένο σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Επίσης το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και για τα επόμενα δύο έτη και μέχρι τη λήξη αυτής.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα