Φλώρινα | Τουρισμός χωρίς εμπόδια: Προσβάσιμες περιπέτειες

23 Feb 2024, 07:38 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Φλώρινα | Τουρισμός χωρίς εμπόδια: Προσβάσιμες περιπέτειες

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο δήμος Φλώρινας ενέκρινε την υποβολή πρότασης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός χωρίς εμπόδια: Προσβάσιμες περιπέτειες, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα που εντάσσεται στο Interreg 2021-2027 Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία, θα συμμετέχουν ο δήμος Φλώρινας, ως επικεφαλής εταίρος, ο δήμος Κιλκίς, το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης, η NGO PorakaNova από την περιοχή Struga της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και ο δήμος του Πρίλεπ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη των διασυνοριακών περιοχών, η περαιτέρω βελτίωση των διασυνοριακών σχέσεων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και ο προσβάσιμος τουρισμός σε άτομα με αναπηρία.

Ο τομέας συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αφορά τον τουρισμό και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στοχεύουν στην αναβάθμιση και προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού, με σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και ενίσχυση των τουριστικών ροών.

Η συμμετοχή του δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία, θα βοηθήσει προκειμένου να υιοθετηθούν τουριστικές πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς και να δημιουργηθεί ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους ταξιδιώτες. Επιπλέον, οι τουριστικοί προορισμοί μπορούν να προσελκύσουν ευρύτερο πελατολόγιο, να βελτιώσουν τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία και να συμβάλουν σε μια κοινωνία πιο προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα