Σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) μετεξελίσσεται η ΕΑΤΑ | αποκτά Τεχνική Υπηρεσία για έργα

22 Feb 2024, 14:20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

TornosNews.gr

Σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) μετεξελίσσεται η ΕΑΤΑ | αποκτά Τεχνική Υπηρεσία για έργα

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) μετεξελίσσεται η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνδυασμό με την ομόφωνη έγκριση του νέου οργανογράμματος, βάσει του οποίου η ΕΑΤΑ αποκτά πλέον και τεχνική υπηρεσία.

«Πρόκειται για ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα συμβάλλει στην ωρίμανση και υλοποίηση των τεχνικών έργων, που θα πραγματοποιήσει τα επόμενα χρόνια ο δήμος στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας. Η νέα δημοτική αρχή αναλαμβάνει αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία με στόχο τα έργα να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις και έχοντας την πλήρη εποπτεία σε όλα τα βήματα της διαδικασίας», τονίζει σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΤΑ, Ιωάννης Γεώργιζας.

Σημειώνεται ότι η νέα υπηρεσία της ΕΑΤΑ έχει ήδη αρχίσει τη διαδικασία για στελέχωση σε στενή συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Με την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας του νέου καταστατικού, τις επόμενες εβδομάδες, η τεχνική υπηρεσία θα ξεκινήσει το έργο της.

 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα