Τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση της μαρίνας Καλαμάτας

19 Dec 2023, 07:42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση της μαρίνας Καλαμάτας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Σε προγραμματική σύμβαση για την τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση της μαρίνας Καλαμάτας εισέρχονται ο δήμος Καλαμάτας και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας Α.Ε ΟΤΑ.

Σκοπός της δράσης, είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της Μαρίνας Καλαμάτας με στόχο τη βέλτιστη τουριστική και αναπτυξιακή αξία της. Περαιτέρω, η δράση σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης, την ενίσχυση και βελτίωση της λειτουργικότητάς της, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται ότι η Μαρίνα Καλαμάτας κατασκευάστηκε κατά τη δεκαετία του ’80 και σήμερα λειτουργεί υπό το καθεστώς της μακροχρόνιας μίσθωσης από τον δήμο προς ιδιωτική εταιρία. Μετά τη λήξη της σύμβασης ο δήμος προτίθεται να προβεί σε διαγωνισμό για την επιλογή νέου παραχωρησιούχου.

H Μαρίνα Καλαμάτας διέπεται από ιδιόμορφο- ειδικό καθεστώς και η αξιοποίησή και ανάδειξή της απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις τόσο σε επίπεδο υψηλού στελεχιακού δυναμικού όσο και σε εξοπλισμό.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αναμένεται μεταξύ άλλων να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν στην επιτυχή προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, η προμήθεια εξειδικευμένου και καινοτόμου εξοπλισμού και η παρακολούθηση των εργασιών για την αξιοποίηση και ανάδειξη του αναπτυξιακού χαρακτήρα της μαρίνας από εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό.

Οι παραπάνω ενέργειες αφορούν στην συνέχιση της λειτουργίας της μαρίνας, μέχρι την ανάδειξη του τελικού αναδόχου με βάση την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση, αφού οτιδήποτε χρήζει αδειοδότηση θα αποτελέσει αντικείμενο του νέου διαγωνισμού.

Πάντως, η Μαρίνα Καλαμάτας είναι υψηλής σπουδαιότητας και συνεισφέρει τόσο στην ανάπτυξη της τουριστικής, όσο και στην ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική της Καλαμάτας.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα