Διαγωνισμός για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Μετεώρων

10 Dec 2023, 07:28 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Μετεώρων

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Επιμελητήριο Τρικάλων προκήρυξε διαγωνισμό για προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Μετεώρων

Βασικός στόχος της δημιουργίας και λειτουργίας Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην πόλη, αποτελεί η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους.

Με την υλοποίηση του Κέντρου αναμένεται να παρατηρηθεί άμεσα αύξηση της επισκεψιμότητας στην τοπική αγορά και να επιτευχθεί τόνωση της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Οι στόχοι του Συστήματος είναι:

-Η δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής διεπαφής για το σύνολο των εμπλεκομένων μερών (επιχειρήσεις, καταναλωτές, κ.λπ.), του Δήμου,

-Η ομοιογενής προβολή όλων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του Δήμου, προς το καταναλωτικό κοινό,

-Η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για την πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Κέντρου του Δήμου, μέσω μιας μοναδικής πηγής αναφοράς,

-Η διαρκής ενημέρωση του περιεχομένου έτσι ώστε να διατηρείται υψηλά το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τις επιχειρήσεις μέλη του Δήμου.

Οι παραπάνω στόχοι, θα επιτυγχάνονται μέσω μίας Πλατφόρμας αποτελούμενης από μία Διαδικτυακή Πύλη και μία Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android & iOS), παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη υποστήριξη για τον χρήστη.

Ο προϋπολογισμός φθάνει σε 55.200 ευρώ με ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα www.promitheus.gov.gr έχει οριστεί η 20η Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα