Το Αρχαίο Δέντρο του ‘Εβρου αναδεικνύει τους διαχρονικούς ελαιώνες

05 Dec 2023, 07:01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Το Αρχαίο Δέντρο του ‘Εβρου αναδεικνύει τους διαχρονικούς ελαιώνες

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Μία πολύ ενδιαφέρουσα δράση ενέκρινε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Επαγωγικός Προσδιορισμός της Ηλικίας του Ελαιώνα της Μάκρης με Χρονολόγηση ενός Ελαιοδένδρου στον Ελαιώνα της Μάκρης της Αλεξανδρούπολης στον ‘Εβρο, πρόκειται να επιλεγεί ένα αρχαίο δέντρο, να γίνει δειγματοληψία και ανάλυση με ενδεδειγμένες και αποδεκτά επιστημονικές μεθόδους μέτρησης και ανάλυσης χρονολόγησης, προκειμένου να εξαχθούν επαγωγικά συμπεράσματα για τον προσδιορισμό της ηλικίας και της αρχαιότητα του ελαιώνα της Μάκρης.

Σκοπός του έργου, είναι η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος με την ανάδειξη της διαχρονικότητας του ελαιώνα. Το παραγόμενο προϊόν με την ανάδειξη της διαχρονικότητας του ελαιώνα, αποκτά προστιθέμενη αξία σε σχέση με τη διαχρονική ύπαρξη της ελιάς και την ποιότητα του προϊόντος.

Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται και προάγεται η ιστορική και πολιτισμική σημασία αυτών.

Σημειώνεται ότι στους στόχους του έργου, περιλαμβάνονται η προβολή και προστιθέμενη αξία του τοπικού ελαιόλαδου Μάκρης, καθώς και η αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας στην περιοχή.

 

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα