Καταδυτικό Πάρκο στο Ρέθυμνο

01 Dec 2023, 07:35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Καταδυτικό Πάρκο στο Ρέθυμνο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στην κοινότητα Γερανίου Ρεθύμνου, αποφάσισε η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Στη θαλάσσια περιοχή, όπου χωροθετούνται τα έργα, συναντώνται τα είδη θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας που συναντώνται σε ολόκληρο το Αιγαίο. Οι κύριες ταξινομικές ομάδες που μελετήθηκαν είναι τα μακροφύκη, οι σπόγγοι, τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα ψάρια.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, στο καταδυτικό πάρκο χωροθετούνται στον αμμώδη βυθό τρεις περιοχές, στις οποίες πρόκειται να ποντιστούν δυο αεροσκάφη και ένα πλοίο.

Αναλυτικά, το καταδυτικό πάρκο το οποίο θα έχει συνολικό εμβαδό 196,5 στρέμματα, πρόκειται να αναπτυχθεί σε τρία υποτμήματα. Το νότιο τμήμα έχει εμβαδόν 87,5 στρέμματα, το κεντρικό τμήμα, το οποίο απέχει 130 μέτρα από το νότιο τμήμα, έχει εμβαδόν 40 στρέμματα, ενώ το βόρειο τμήμα, το οποίο απέχει 150 μέτρα από το κεντρικό τμήμα, έχει εμβαδόν 69 στρέμματα. Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθούν πλωτήρες σήμανσης των ορίων του Πάρκου, οι οποίοι θα εξυπηρετούν δύο σκοπούς, την πρόσδεση των σκαφών που θα μεταφέρουν τους χρήστες του πάρκου και την επισήμανση της έναρξης και του τερματισμού των τριών καταδυτικών διαδρομών.

Μεταξύ των όρων δημιουργίας του Πάρκου, αναφέρεται ότι προτεινόμενη έκταση χωροθέτησης του έργου δεν αποτελεί τμήμα περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, ωστόσο σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή υφίστανται εκτάσεις του δικτύου Natura 2000, συγκεκριμένα οι περιοχές Δράπανο - Παραλία Γεωργιούπολης - Λίμνη Κουρνά και Πρασσανό φαράγγι - Πατσός - Σφακόρυακο ρέμα - Παραλία Ρεθύμνου και εκβολή Γεροπόταμου, Ακρ. Λιανός Κάβος – Περιβόλια.

Πάντως, το υπό μελέτη πάρκο χωροθετείται εκτός περιοχής NATURA 2000, ενώ σύμφωνα με την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, δεν υπάρχει αντίρρηση για την υλοποίηση του πάρκου.

Εντός της οριοθετημένης θαλάσσιας περιοχής του Καταδυτικού Πάρκου, επιτρέπεται η ναυσιπλοΐα αποκλειστικά και μόνο στα σκάφη, στα πλωτά και υποβρύχια μέσα του φορέα διαχείρισης και σε όσα χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς επίσης στα πλωτά και υποβρύχια μέσα των αρμόδιων αρχών προς έλεγχο.

Τα χρησιμοποιούμενα από τα καταδυτικά συνεργεία σκάφη, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας και λοιπά ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία και να τηρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις ως προς τη σύνθεση του πληρώματός τους και την ασφάλισή τους, ενώ  η πρόσδεση των σκαφών και πλωτών μέσων θα γίνεται αποκλειστικά στους ειδικούς πλωτήρες πρόσδεσης, που θα φέρουν κατάλληλη σήμανση.

Περαιτέρω, απαγορεύεται κάθε μορφή αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβρύχιας, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας.

Επίσης, απαγορεύεται κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα που παρακωλύει τις καταδύσεις ή τις πράξεις διαχείρισης του Πάρκου.

Τέλος, απαγορεύεται η καταστροφή ζώνης με φυσική θαλάσσια βλάστηση με κάθε τρόπο, η αμμοληψία, η λήψη βράχων ή βραχωδών σχηματισμών, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών,  η εισαγωγή ξενικού είδους φυτού, ή θαλάσσιου οργανισμού, η εγκατάσταση οχλουσών εγκαταστάσεων, η θαλάσσια ρύπανση, ενώ η αλίευση, η σύλληψη θαλάσσιας πανίδας, η συλλογή της θαλάσσιας χλωρίδας, και κάθε άλλη δραστηριότητα, εκτός από τις καταδύσεις αναψυχής, επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση μόνο για λόγους επιστημονικής έρευνας.

 

 
 
 
 
 
 
 
ΑπάντησηΠροώθηση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα