Διαχείριση τουριστικών και πολιτιστικών ροών στο αστικό κέντρο της Λαμίας

30 Oct 2023, 07:37 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαχείριση τουριστικών και πολιτιστικών ροών στο αστικό κέντρο της Λαμίας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Την υλοποίηση της δράσης Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο της Λαμίας με ένταξή της στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027, αποφάσισε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, η δράση αποτελείται από ένα πλέγμα υπηρεσιών κι εφαρμογών, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως μια ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών της πόλης της Λαμίας, με τρόπο συμπληρωματικό με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού, Destination Management System – DMS της πόλης της Λαμίας, ενώ θα ενισχύσουν σημαντικά τη δυναμική του ρόλου του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού της πόλης.

Για να είναι ολοκληρωμένη η ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως προορισμός, παράλληλα με τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού της πόλης, χρειάζονται στοχευμένες δράσεις με επίκεντρο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης γενικότερα και των επισκεπτών ειδικότερα, οι οποίες θα επιτρέψουν εύκολες και άμεσες δράσεις και παρεμβάσεις διαφοροποίησης, προσαρμογής και προσωποποίησης του τουριστικού – πολιτιστικού προϊόντος.

Η ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Ροών, θα αναπτυχθεί ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάλυσης τουριστικών και πολιτιστικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και την αποδοτική πρόβλεψη των εισερχόμενων τουριστικών και πολιτιστικών ροών επισκεπτών στην πόλη, καθώς και  προώθησης και διαφήμισης της πόλης ως πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού, μέσα από εργαλεία ενημέρωσης του τοπικού οικοσυστήματος για υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των εισερχόμενων ροών.

Μεταξύ άλλων, η δράση αφορά στην ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων στον τομέα του τουρισμού για την έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση και βιώσιμη διαχείριση των αστικών τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη της Λαμίας. Μέσα από μια ολοκληρωμένη διαχείριση κι επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, η δράση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη εργαλείων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ενδεικτικά, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες: Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων ολοκλήρωσης με τις διατομεακές πηγές δεδομένων που ενσωματώνει το Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού της πόλης, ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης και οπτικοποίησης μεγάλων δεδομένων για τον τομέα του τουρισμού, ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης του προφίλ και της συμπεριφοράς των επισκεπτών , ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων εφαρμογής προχωρημένων τεχνικών ανάλυσης, πρόβλεψης και οπτικής παρουσίασης προς σχεδιασμό υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα και τους επισκέπτες.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες θα παρέχονται ελεύθερα και δωρεάν προς όλους τους χρήστες και θα αφορούν στο γενικό κοινό,  ενώ δεν θα δημιουργούν έσοδα για τον δικαιούχο από οποιαδήποτε πηγή και δεν θα προβάλλουν επιχειρήσεις ή προϊόντα επιχειρήσεων. Τέλος, η προσέγγιση δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα