Αλιευτικός Τουρισμός | Πρότυπο ανάπτυξης η Ιταλία

22 Sep 2023, 10:34 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Αλιευτικός Τουρισμός | Πρότυπο ανάπτυξης η Ιταλία

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει με αντιπροσωπεία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Βόρεια Σαρδηνία της Ιταλίας, από 25 έως 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του έργου «Αλιευτικός Τουρισμός», που πραγματοποιείται από το Δίκτυο ΠΕ Νήσων.

Το έργο έχει ως στόχο την «Ενίσχυση υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας/υδατοκαλλιέργειας, για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές».

Ο αλιευτικός τουρισμός, ως εναλλακτική μορφή αλιευτικής δραστηριότητας των επαγγελματιών αλιέων, από το 2015 που θεσμοθετήθηκε, μπορεί να επιδράσει καταλυτικά, προσφέροντας ένα αξιόλογο συμπληρωματικό εισόδημα στους επαγγελματίες αλιείς.

Με την συμμετοχή της η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Αττικής στη δεύτερη  φάση του έργου που περιλαμβάνει επιδείξεις καλής πρακτικής σε περιοχή της Ιταλίας όπου αναπτύσσεται με επιτυχία ο αλιευτικός τουρισμός τα τελευταία 25 χρόνια στοχεύει να ανταλλάξει πληροφορίες και τεχνογνωσία σχετικά με τις γενικότερες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς, σε μία νησιωτική περιοχή της Ιταλίας με παρόμοια χαρακτηριστικά με τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρακτικές που εφαρμόζονται και αφορούν: την προσαρμογή των αλιευτικών σκαφών στις απαιτήσεις των ταξιδιών (π.χ. ναυπηγικές εργασίες, εκσυγχρονισμός του σκάφους και του εξοπλισμού του κλπ), τη μέθοδο καταγραφής των θαλάσσιων διαδρομών, την μέθοδο διάθεση των πληροφοριών στο επιβαίνοντα τουρίστα (τοπίο, πανίδα, αλιευτική παράδοση, τις αλιευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τα είδη των αλιευμάτων, κλπ). Επιπλέον, άλλα σημαντικά θέματα που θα αναδειχθούν και θα γίνουν θέμα ανταλλαγής πρακτικών και απόψεων είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών αλιέων, οι ευκαιρίες που δημιουργεί ο αλιευτικός τουρισμός (στον επαγγελματία αλιέα και στην τοπική κοινωνία), η κείμενη νομοθεσία περί διενέργειας αλιευτικού τουρισμού και οι προϋποθέσεις έκδοσης σχετικής άδειας.

Τέλος, θα γίνει η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποβολή παρόμοιων χρηματοδοτούμενο κοινοτικών προγραμμάτων από την Περιφέρεια Αττικής, που αποτελεί έναν ακόμα από τους στόχους της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Αττικής μέσω της συμμετοχής της στην παρούσα δράση.

 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα