Δήμος Δυτικής Μάνης: Πως αντιμετώπισε τη μείωση του νερού στην καρδιά του καλοκαιριού

14 Sep 2023, 07:14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Δυτικής Μάνης: Πως αντιμετώπισε τη μείωση του νερού στην καρδιά του καλοκαιριού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τη λήψη μέτρων υιοθέτησε ο Δήμος Δυτικής Μάνης για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης μείωσης του νερού στην καρδιά του καλοκαιριού. 

Μεταξύ των μέτρων που έλαβε είναι να υπάρχει μια ρύθμιση, στις Κοινότητες που απαιτείται και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, για την παροχή νερού ορισμένες ώρες, σύμφωνα με σχετική πρόταση του Προέδρου της Κοινότητας (εκτός από τις παραλιακές Κοινότητες που τροφοδοτούνται από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης).

Επίσης εγκρίθηκε η απαγόρευση του γεμίσματος των πισίνων με νερό δικτύου ύδρευση με πρόσθετο μέτρο ότι στον παραβάτη θα αφαιρείται η παροχή. Αντίστοιχα απαγορεύθηκε το πότισμα των ελαιόδεντρων. Επίσης, στους παραβάτες προβλέπoνταν να διακόπτεται η παροχή νερού. Η παροχή νερού, η οποία δεν είναι δηλωμένη στο σύστημα του Δήμου, καθώς και παροχή χωρίς ρολόι, θα αφαιρείται αυτόματα με τη διαπίστωσή της. Έτσι, αποφασίστηκε να δοθεί εντολή στους καταμετρητές, όταν διαπιστώσουν ένα ρολόι το οποίο λειτουργεί και έχουν από το γραφείο ύδρευσης ότι αυτό το ρολόι δεν είναι καταγεγραμμένο να διακόπτεται επί τόπου.

Σε ότι αφορά τους οφειλέτες Αρχικά γι’ αυτούς που οφείλουν από 7.000 ευρώ και πάνω, αποφασίστηκε να ειδοποιούνται εγγράφως και αν εντός δέκα ημερών δεν πληρώσουν ή δεν κάνουν ρύθμιση, να κόβεται η παροχή. Επίσης, σταδιακά, θα εφαρμοστεί αυτό και για όσους οφείλουν κάτω από 7.000 ευρώ.

Τέλος αποφασίστηκε η μίσθωση ιδιωτικών βυτιοφόρων για να πηγαίνουν νερό στις δεξαμενές των Κοινοτήτων που έχουν πρόβλημα.

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα