Τουρισμός | Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης προορισμού στην Πελοπόννησο

04 Aug 2023, 07:53 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Τουρισμός | Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης προορισμού στην Πελοπόννησο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποφάσισε τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, κάτω των ορίων διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο της Πράξης δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού σε περιφερειακό επίπεδο, συνολικού προϋπολογισμού 67.379 ευρώ.

Το έργο «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο», είναι σε πλήρη συμφωνία με την πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη ενός πολυδιάστατου ιδανικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστικών προορισμών της Μεσογείου, που θα εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του προορισμού, ειδικά εργαλεία πιστοποίησης τουριστικών υπηρεσιών και «πράσινης» επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και συνεργασιών.

H ανάπτυξη DMS στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένη όχι μόνο σε ότι αφορά στον αριθμό γεωγραφικών και τουριστικών προορισμών που έχουν ψηφιοποιήσει τις δραστηριότητές τους, αλλά και όσον αφορά στον αριθμό και τις εφαρμογές των υπαρχόντων DMS. Το ψηφιακό χάσμα στην χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών εντοπίζεται επομένως όχι μόνο σε μικρο-οικονομικό αλλά και σε μακρο-οικονομικό επίπεδο στην ελληνική τουριστική βιομηχανία.

Τονίζεται χαρακτηριστικά:

"Δυστυχώς, πολύ απογοητευτική είναι η ανάπτυξη και λειτουργικότητα των DMS όχι μόνο μικρών γεωγραφικών περιοχών με λιγοστούς πόρους, αλλά και του DMS που έχει αναπτυχθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) για ολόκληρη την χώρα, καθώς τα περισσότερα ελληνικά DMS μπορούν εύκολα να παρομοιαστούν σαν απλές ψηφιοποιήσεις μπροσούρας".

Στον αντίποδα της υπάρχουσας κατάστασης, το παρόν έργο και η πράξη αναφέρονται στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός προηγμένου περιφερειακού συστήματος διαχείρισης προορισμού (Destination Management System), τουριστικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού που λέγεται «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει όλη την τουριστική πληροφορία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα ενημερώνεται – επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχοντας ολοκληρωμένες, καινοτόμες, «έξυπνες», υπηρεσίες e-tourism, οι οποίες θα παρέχουν στο γενικό κοινό – χρήστες της πλατφόρμας, τη δυνατότητα να γνωρίσουν και στη συνέχεια να επιλέξουν τον προορισμό λαμβάνοντας υπόψη και τις ελεύθερα παρεχόμενες υπηρεσίες (πολιτιστικές εκδηλώσεις / διαδρομές κτλ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα