Διαγωνισμός για Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας και Θάλασσας στη Μικρά Μαντίνεια

19 Jul 2023, 07:44 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός για Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας και Θάλασσας στη Μικρά Μαντίνεια

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Tη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη δημιουργία Εκθεσιακού Κέντρου Προβολής Αλιείας & Θάλασσας στη Μικρά Μαντίνεια ενέκρινε ο δήμος Καλαμάτας.

Ειδικότερα, το έργο προϋπολογισμού 80.000 ευρώ, το ο οποίο χρηματοδοτείται κατά 80% από Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περιλαμβάνει μουσειολογική μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού, σχεδιασμό χωροθέτησης συλλογών, προτάσεις ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου, εργασίες εγκατάστασης εκθεσιακού φωτισμού και ενέργειες προβολής.

Η εγκατάσταση του έργου, αναμένεται να γίνει στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μαντίνειας, το οποίο μετέπειτα χρησιμοποιήθηκε ως πολιτιστικός χώρος. Η Μικρή Μαντίνεια,  αποτελεί δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, ενώ η οικονομία της κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην ελαιοπαραγωγή και τον τουρισμό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 110 μέτρων και απέχει 11 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Αποτελεί ένα από τους πρώτους οικισμούς της Μεσσηνιακής Μάνης και περιλαμβάνει τον ομώνυμο παραθαλάσσιο οικισμό και τον ημιορεινό οικισμό Παλιό Χωριό.

Σκοπός του ανωτέρω έργου, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σχετικά με το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον και τις σχετιζόμενες με τη θάλασσα οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής με την ανάδειξη της ιστορίας της θάλασσας και της αλιείας της Μικράς Μαντίνειας, μιας περιοχής με έντονη τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν, απαιτείται μεταξύ άλλων να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα