Περιφέρεια Πελοποννήσου | Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης πολιτιστικών υποδομών

21 Apr 2023, 08:43 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιφέρεια Πελοποννήσου | Έργα ανάδειξης και αξιοποίησης πολιτιστικών υποδομών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου απηύθυνε πρόσκληση με τίτλο "Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών" για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Πελοπόννησος.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στην πρόσκληση ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης, αναβάθμισης, ανάδειξης και τουριστικής αναπτυξιακής αξιοποίησης πολυποίκιλων πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ενδεικτικά:

 • Αρχαιολογικών χώρων/ αρχαίων θεάτρων
 • Κάστρων
 • Βυζαντινών και μεταβυζαντινών θρησκευτικών μνημείων (ιεροί ναοί, μοναστήρια)
 • Μουσείων (Αρχαιολογικά, Λαογραφικά).
 • Διατηρητέων νεοκλασικών κτηρίων

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται πέραν της προστασίας/αποκατάστασης, αφορούν και σε λειτουργική αναβάθμιση της επισκεψιμότητας και την βελτίωση των προσφερόμενων πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών, σ' αυτούς τους χώρους, ενώ στο σύνολό τους δύναται να λειτουργούν ως ένα δίκτυο αναβαθμισμένων πολιτιστικών πόρων για αύξηση της προστιθέμενης αξίας κάθε παρέμβασης, με ενδυνάμωση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα και επιπρόσθετα, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση της ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων και της διαχρονικής κουλτούρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν έργα/πράξεις που ωρίμασαν τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027.

Τα έργα είναι τα εξής:

 • Αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου «αρχοντικό Ματάλα» (ΛΑΦ Σπάρτης).
 • Αποκατάσταση των κελιών του κτηριακού συγκροτήματος της Ιεράς μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας Παλαιοχωρίου Κυνουρίας Αρκαδίας.
 • Στερέωση και Αποκατάσταση Ι. Μονής Αγίου Νικολάου στο Βαλτεσινίκο Αρκαδίας και αναδιαμόρφωση της κλίμακας καθόδου, Δήμου Κλείτορος, ΠΕ Αρκαδίας.
 • Στερέωση και αποκατάσταση νότιας πτέρυγας και τμήματος δυτικής πτέρυγας κελιών της Ι.Μονής Προφήτου Ηλιού Ζάχολης, Δήμου Ευρωστίνης – Ξυλοκάστρου, Π.Ε. Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Σπάρτης.
 • Αποκατάσταση – στερέωση της πύλης και τμήματος των τειχών του κάστρου Καρύταινας Αρκαδίας.
 • Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας
 • Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος των Μυκηνών
 • Συντήρηση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης – φάση Α ́: αποκατάσταση των κερκίδων Β και Γ. βελτίωση προσβασιμότητας
 • Συντήρηση ζωγραφικού διακόσμου και λίθινων στοιχείων των Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, Παντάνασσας και Ευαγγελίστριας αρχαιολογικού χώρου Μυστρά
 • Ανάδειξη – εκθεσιακή περιήγηση στο παλάτι των Δεσποτών στον αρχαιολογικό χώρο Μυστρά
 • Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Πηδήματος και συντήρηση τοιχογραφιών
 • Αποκατάσταση Ι.Ν. Ταξιαρχών κάστρου Πολίχνης και του οχυρωματικού του περίβολου
 • Αποκατάσταση καθολικού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ι.Μ. Ελληνικών (Παλαιοκάστρου) στην Άνθεια Μεσσηνίας
 • Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Λέρνας, Δ.Δ. Μύλων Δ. Άργους – Μυκηνών
 • Προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ιερού Αμυκλαίου Απόλλωνος στην Αγία Κυριακή Αμυκλών Δ. Σπάρτης
 • Αναβάθμιση αρχαιολογικού μουσείου στη Χώρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας
 • Οργάνωση μόνιμης έκθεσης Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας
 • Δημιουργία ψηφιακού πάρκου πολιτισμού στο Δήμο Οιχαλίας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
  Σε όλα τα πιο πάνω έργα θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα