Περιβάλλον, πανδημία και τουρισμός | Νέο ευρωπαϊκό έργο στην Κρήτη από το ΜΑΙΧ και την Περιφέρεια

30 Mar 2023, 12:01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

TornosNews.gr

Περιβάλλον, πανδημία και τουρισμός | Νέο ευρωπαϊκό έργο στην Κρήτη από το ΜΑΙΧ και την Περιφέρεια

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο υλοποιείται στην Κρήτη από το το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και την Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG EUROPE. Μάλιστα, τη Δευτέρα 27/3/2023 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου “Decarbonizing the Τourism industry post Covid-19 Support, DETOCS”/INTERREG EUROPE.

Το έργο αυτό στοχεύει στη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας για την προώθηση δράσεων μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών της στα πλαίσια επίτευξης του στόχου της Ε.Ε. για το μηδενισμό των καθαρών εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Η προσπάθεια μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών της τουριστικής βιομηχανίας θα γίνει παράλληλα με τη προσπάθεια πλήρους ανάκαμψης της μετά το τέλος της πανδημίας Covid-19. Το έργο αυτό θα διαρκέσει 4 έτη (από 1/3/2023 έως 28/2/2027). 

Από την Ελλάδα, συμμετέχει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) καθώς και η Περιφέρεια Κρήτης σαν διαμορφωτής περιφερειακών πολιτικών στον τομέα αυτό. Το έργο αυτό υλοποιείται με συντονιστή το Ενεργειακό Γραφείο της Spodnje-Podravje της Σλοβενίας ενώ συμμετέχουν επίσης από τη Μάλτα, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το Υπουργείο Τουρισμού της Μάλτας, από τη Φινλαδία, ο Οργανισμός Thermopolis και η Περιφέρεια της South Ostrobothnia, από τη Βουλγαρία, το Ενεργειακό Γραφείο Pazardjik και ο Δήμος Burgas, από την Ουγγαρία, το Αναπτυξιακό Γραφείο του κεντρικού Δούναβη της Ουγγαρίας, από την Ολλανδία, ο Δήμος Middelburg και από τη Γερμανία, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα