Δήμος Τήνου: Προτάσεις επί της Περιβαλλοντικής Μελέτης της περιοχής NATURA στο νησί

28 Mar 2023, 07:35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Τήνου: Προτάσεις επί της Περιβαλλοντικής Μελέτης της περιοχής NATURA στο νησί

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Τήνου γνωμοδότησε επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της περιοχής NATURA στο νησί σημειώνοντας ότι ο χρόνος έναρξης της διαβούλευσης για κάθε νησί πρέπει να είναι μετά την ολοκλήρωση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Διαφορετικά όπως σημείωσε πρέπει να γίνουν δεκτές οι προτάσεις και επισημάνσεις που έχει καταθέσει. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των επιτρεπόμενων κλινών από 150 σε λιγότερες από 50 στα τουριστικά καταλύματα και να επιτραπεί στη ζώνη Προστασίας της Φύσης, η ανέγερση κατοικιών με περιορισμούς στην επιτρεπόμενη καλυπτόμενη και δομήσιμη επιφάνεια (π.χ. όριο 80 τ.μ., ισόγεια πέτρινα κτίσματα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον, απαγόρευση υπογείων, κολυμβητικών δεξαμενών, υπόσκαφων κατασκευών κ.λ.π.).

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Οι 150 κλίνες κρίνονται υπερβολικές διότι αντιστοιχούν σε τουριστικό συγκρότημα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων που έρχεται σε αντίθεση με το σκεπτικό της τεκμηρίωσης που προτείνει ήπια τουριστική ανάπτυξη, το είδος και μέγεθος/ ένταση της οποίας πρέπει να είναι συμβατά με την κλίμακα, το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν του νησιού και με το τοπίο της περιοχής. Υπάρχει ισχυρή αντίφαση με το να επιτρέπονται τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες, επαγγελματικά εργαστήρια 400 τ.μ., εστίαση 200 τ.μ. και να μην επιτρέπεται η σαφώς ηπιότερη χρήση της κατοικίας».

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα