Συνέδριο | "Περισσότερο από βιομηχανία, ο τουρισμός ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής στις Κυκλάδες στον 20ο και 21ο αιώνα"

24 Mar 2023, 07:45 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Συνέδριο | "Περισσότερο από βιομηχανία, ο τουρισμός ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής στις Κυκλάδες στον 20ο και 21ο αιώνα"

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

O Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός «Γεώργιος Αξιώτης» στη Μύκονο ενέκρινε τη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα «Περισσότερο από βιομηχανία, ο τουρισμός ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής στις Κυκλάδες στον 20ο και 21ο αιώνα», το οποίο πρότεινε να διεξαχθεί το Νοέμβριο.

Όπως ανέφερε σχετικά κατά την εισήγηση της η Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Άννα Καμμή, παρά την πληθώρα των θετικών επιδράσεων του τουρισμού, το γεγονός ότι επιφέρει μεταξύ άλλων και μεγάλες αλλαγές και μετασχηματισμούς στις οικονομίες και στο περιβάλλον των τόπων που αναπτύσσεται, θέτει τον τουρισμό στο επίκεντρο ενός μεγάλου προβληματισμού για το είδος της τουριστικής ανάπτυξης που έλαβε χώρα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα αλλά και αυτής που θα εμφανιστεί στο μέλλον.

Και συνέχισε λέγοντας τα εξής:

«Με βάση αυτόν τον ισχυρισμό, ο τουρισμός κατασπαταλά τους περιορισμένους κοινοτικούς πόρους για τους σκοπούς μιας αλόγιστης ανάπτυξης εμπορευματοποιώντας τη γη, αποκτά το χαρακτήρα «μονοκαλλιέργειας» αλλάζοντας το μέτρο ζωής των κατοίκων, ενώ παράλληλα αναδιαμορφώνει τόσο αρνητικά όσο και θετικά το εργασιακό, οικονομικό και πολιτισμικό τοπίο των τοπικών κοινωνιών. Από την άλλη πλευρά η αειφόρος/βιώσιμη ανάπτυξη επιφέροντας «ισορροπία» και «σοφή χρήση» στον τρόπο εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική έννοια, με πολλαπλές εφαρμογές και πρακτικές διαστάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν πολλές από τις αρνητικές συνέπειες της τουριστικοποίησης.

Ο τουρισμός είναι πολύ περισσότερα πράγματα από μια απλή «βιομηχανία». Είναι μια κοινωνική δύναμη, η οποία φέρνει μεγάλες ανατροπές σε όλα τα επίπεδα. Οι Κυκλάδες αποτέλεσαν το θέατρο των μεγάλων τουριστικών αλλαγών και ανατροπών τόσο στον 20ό όσο και στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Είναι η περιοχή που, περισσότερο από κάθε άλλη στην ελληνική επικράτεια, υποδέχθηκε μεγάλο πλήθος τουριστών και διαμόρφωσε από πολύ νωρίς μια δυναμική τουριστική αγορά.

Σταδιακά εμφάνισε όμως και όλα τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τόσο ταχείες αλλαγές, όπως: Προβλήματα και ανεπάρκειες στις υποδομές, περιβαλλοντικές καταστροφές, εξάντληση φυσικών πόρων, αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές υπερβάσεις και παραβάσεις, αυθαίρετη δόμηση, εισαγωγή ξένων επενδυτών και κεφαλαίων, απώλεια της γης από τις τοπικές κοινωνίες, ανεπαρκή χάραξη πολιτικών από την κεντρική κυβέρνηση και αδύναμες τοπικές αρχές στην επιβολή φίλτρων προστασίας τόσο του φυσικού όσο και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εμφάνιση νέων σκληρών εργασιακών πλαισίων και κοινωνικό-οικονομικών κατηγοριών πληθυσμού παράλληλα με την αυξημένη κινητικότητα ομάδων και ανθρώπων που ήρθαν να κατοικήσουν στα νησιά.

Από την άλλη πλευρά αιτήματα και πρωτοβουλίες για βιώσιμη ανάπτυξη που εκφράστηκαν από πολλές Κυκλαδίτικες κοινωνίες, δεν τελεσφόρησαν, με αποτέλεσμα ο κυκλαδίτικος κόσμος να αποτελέσει στοιχείο μελετών και ερευνών από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Με άξονα όλα αυτά που προαναφέρθηκαν, προτείνεται η υλοποίηση ενός διήμερου συνεδρίου όπου θα συζητηθούν πολλά από τα ζητήματα που απασχολούν τα Κυκλαδονήσια σήμερα, σε μια διεπιστημονική διάσταση, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα συνοπτικό περίγραμμα της τουριστικής πορείας του νομού και να αρθρωθούν προτάσεις βιωσιμότητας των νησιωτικών μικρόκοσμων για το μέλλον.

Πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, γεωγράφοι, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, περιβαλλοντολόγοι θα προσκληθούν να συμβάλουν είτε σφαιρικά, είτε με μελέτες περίπτωσης στο γενικότερο προβληματισμό και να απαντήσουν σε ερωτήματα:

1) Πώς διαμορφώθηκε η τουριστική ανάπτυξη στις Κυκλάδες συνολικά ή και ειδικά στα νησιά με δυνατές τουριστικές οικονομίες;

2) Ποια κοινά προβλήματα παρουσιάστηκαν και πώς τα διαχειρίστηκαν οι τοπικές κοινωνίες;

3) Ποιος ο ρόλος του κεντρικού κράτους και των φορέων στην τουριστική πορεία των Κυκλάδων;

4) Ποιο είναι το μετατουριστικό κοινωνικό και πολιτισμικό προφίλ των νησιών;

5) Ποιες προτάσεις πολιτιστικής και οικονομικής βιωσιμότητας θα μπορούσαν να αρθρωθούν για να αποκατασταθούν οι ανισορροπίες ή και να αποφευχθούν περαιτέρω καταστροφές όλων των ειδών;

Επίσης θα προσκληθούν ομάδες σύλλογοι από την Κοινωνία των Πολιτών σε μια προσπάθεια σύνθεσης της πολυφωνίας που υπάρχει για το μέλλον των Κυκλάδων».

 

 

 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα