Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου- ψηφιακή ξενάγηση στον λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου

20 Mar 2023, 08:20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου- ψηφιακή ξενάγηση στον λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» εντάχθηκε η Πράξη «Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου και ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου»

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, επιχειρείται να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς της Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου και να καταστεί δυνατή η πολυκαναλική διάθεση του υλικού με ψηφιακά μέσα. Η πλούσια συλλογή της Βιβλιοθήκης, αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές της Ελλάδας, αφού έχει στην κατοχή της περί τους 80.000 τόμους εντύπων (πολλά από τα οποία είναι παλαιές και δυσεύρετες εκδόσεις), εκτενέστατο αρχείο που είναι ταξινομημένο και περιλαμβάνει άνω των 1.000 φακέλων (περί τα 50.000 έγγραφα), πέρα από άλλα ειδικά ογκώδη αρχεία όπως της ναυτιλίας της Άνδρου και των ειρηνοδικείων της, πολλά έργα τέχνης, αντικείμενα ιστορικής αξίας και αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού.

Το έργο περιλαμβάνει: ψηφιοποίηση / 360 φωτογράφηση και τεκμηρίωση των έργων τέχνης, των αντικειμένων ιστορικής αξίας και λαϊκού πολιτισμού που διαθέτει η Καΐρειος ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση μικρού αριθμού επιλεγμένων εγγράφων / βιβλίων μεγάλης ιστορικής αξίας για προβολή στη διαδικτυακή πύλη και στην ψηφιακή προθήκη.ανάρτηση των ψηφιακών αντικειμένων στην ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξη/εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Αρχειακής Περιγραφής, ανάπτυξη δικτυακής πύλης προβολής και ψηφιακής βιβλιοθήκης για την προβολή και ανάδειξη των αρχείων, εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος ψηφιακής προθήκης για βιβλία, η οποία θα στεγάζει φυσικές εκδόσεις του Καϊρή ενώ προβάλλεται παράλληλα υλικό ψηφιοποιημένων εγγράφων και οπτικοακουστικό περιεχόμενο στο οποίο θα περιηγείται ο επισκέπτης με χρήση της αφής.

Επιπλέον η πράξη προβλέπει την ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος της Κύθνου, μέσω της ξενάγησης στα δύο λαογραφικά μουσεία της Κύθνου σε πρώτο στάδιο, και σε δεύτερο στάδιο με τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας με περιήγηση σε πολιτιστικά σημεία της αγροτικής οικονομίας του νησιού. Τα λαογραφικά μουσεία στη Χώρα και στη Δρυοπίδα αποτελούν θύλακες διαφύλαξης των στοιχείων της τοπικής ταυτότητας της Κύθνου.

Σε αυτά ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο χρόνο και να γνωρίσει ένα «θερμιώτικο» νοικοκυριό με όλα τα είδη οικιακής καθημερινής χρήσης, αντικείμενα από την αγροτική ζωή και την κοινωνική ζωή των Κυθνιωτών. Παράλληλα, η αγροτική οικονομικά προσφέρει ενδιαφέροντα πολιτιστικά σημεία μέσω της αλληλεπίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος και των παραδοσιακών αγροτικών διαχειριστικών συστημάτων, με τα οποία συντηρήθηκε, με βιώσιμες πρακτικές, η ποιότητα των περιορισμένων φυσικών πόρων.

Τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος της αγροτικής οικονομίας που δύναται να αποτελέσουν τουριστικό πόλο είναι :οι αναβαθμίδες, οι πέτρινες περιφράξεις (ξερολιθιές), οι αγροτικές κατασκευές (καλυβάρες, κελιά, μαντριά και αλώνια).

Στην Κύθνο κυριαρχούν οι ξερολιθιές που χρησιμεύουν ως διαχωριστικά για τις ιδιοκτησίες της γης, και για την διαμόρφωση και προστασία του το καλλιεργήσιμου εδάφους, σχηματίζοντας τις αναβαθμίδες. Επίσης οι διάσπαρτες αγροικίες (καλυβάρες και κελιά) και τα αλώνια αποτελούν μάρτυρες των χρήσεων γης μιας παρελθοντικής εποχής. Το πολιτισμικό απόθεμα διαχρονικά περιλαμβάνει κάθε μορφής πολιτισμική έκφραση και καλλιτεχνική δημιουργία του ανθρώπου, καθώς και μνήμες βαθιά συνδεδεμένες με γεγονότα, βιώματα, κώδικες και νοήματα κρυμμένα στο χρόνο, που δεν είναι εύκολα διακριτά και κατανοητά.

Ως εκ τούτου, το δεύτερο στάδιο της ξενάγησης πραγματοποιείται στους φυσικούς χώρους που συνδέονται με τα εκθέματα και κυρίως σε αγροτικούς χώρους που αναδεικνύουν την καλλιέργεια χαρακτηριστικών τοπικών ποικιλιών.

 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα