Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δράσεις για την προσέλκυση περισσότερων κινηματογραφικών παραγωγών

03 Feb 2023, 08:47 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δράσεις για την προσέλκυση περισσότερων κινηματογραφικών παραγωγών

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τη διενέργεια διαγωνισμού αποφάσισε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού ύψους 446.400 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν δράσεις για την οργάνωση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη του Film Office με στόχο την προώθηση της Περιφέρειας ως ανταγωνιστικού προορισμού υλοποίησης οπτικοακουστικών παραγωγών, τη διευκόλυνση των επαγγελματιών του ο/α κλάδου με προτυποποίηση διαδικασιών και την προώθηση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επιπλέον, στόχος είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των ο/α παραγωγών και την καταγραφή, αξιοποίηση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής ως ιδανικού τόπου γυρισμάτων μέσα από μια σειρά υπηρεσιών (όπως π.χ. τον εμπλουτισμό του οδηγού τοποθεσιών και ψηφιακής φωτοθήκης τοποθεσιών, εμπλουτισμό της επίσημης ιστοσελίδας του γραφείου, ενίσχυση των social media κ.λπ.).

Παράλληλα, το έργο θα ενισχύσει την εξωστρέφειά του μέσα από έντυπα και ψηφιακά εργαλεία, προσανατολισμένα τόσο στο ελληνικό όσο και το διεθνές κοινό. Απώτερος στόχος είναι να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί η δικτύωση του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την αγορά των επαγγελματιών των ο/α παραγωγών και με τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (υπουργεία, κινηματογραφικούς και πολιτιστικούς φορείς, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ), αναδεικνύοντας την Κεντρική Μακεδονία ως έναν φιλικό και ελκυστικό προορισμό για οπτικοακουστικές παραγωγές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το έργο προβλέπει, επίσης, την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την παρουσία του Film Office σε εγχώριες και διεθνείς αγορές, φεστιβάλ και άλλες συναφείς διοργανώσεις του οπτικοακουστικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα