Ξεκινούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Καλαμάτας

21 Jan 2023, 09:54 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Καλαμάτας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Καλαμάτας ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Καλαμάτας.

Κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη , που θα συμβάλει στην περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη με αποτελεσματική και συνεκτική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στο παράκτιο μέτωπο της πόλης με παρεμβάσεις που θα πρέπει να υποστηρίζονται από ολοκληρωμένη θεώρηση που αφορά στην ευρύτερη περιοχή κατ’ επέκταση ολόκληρη της πόλης.

Επιδίωξη του Δήμου είναι να προκύψει ένα συνολικό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, που θα ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και θα στοχεύει στην αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου ως ενιαίου αντιληπτικά συνόλου.

Στα οφέλη που θα προκύψουν περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Καλαμάτας ως διεθνούς προορισμού τουρισμού και αναψυχής.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα