Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού στη Θεσσαλονίκη

22 Dec 2022, 07:55 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού στη Θεσσαλονίκη

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενέκρινε τη λειτουργία του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Marketing του Ν. Θεσσαλονίκης, του οποίου ο Δήμος αποτελεί ιδρυτικό μέλος, και ως Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

Όπως αναφέρεται σχετικά η απόφαση ελήφθη με επιδίωξη:

- την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου Ο.Τ.Α. για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά,

- την προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό, όπως αξιοθέατα, προσβασιμότητα - μεταφορές, εγκαταστάσεις-διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες,

- τη δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,

- τη μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

- την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,

- τη σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,

- την εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,

- το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής του προορισμού,

- τη δημιουργία και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και την τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική με την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών,

- την ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς του προσβάσιμου τουρισμού, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και

- την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού

 

 
 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα