Εκπαιδευτικός τουρισμός σε Κρήτη και Κύπρο

16 Dec 2022, 09:55 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

TornosNews.gr

Εκπαιδευτικός τουρισμός σε Κρήτη και Κύπρο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τον εκπαιδευτικό τουρισμό που πραγματοποιήθηκε σε Κρήτη και Κύπρο σε νέους αλλά και φορείς του τουρισμού, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής της έρευνας από τους ίδιους τους νέους, παρουσιάστηκαν στην 3η συνάντηση εταίρων του Προγράμματος «EduTourism-Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Τυλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2022.

Το πρόγραμμα Edutourism είναι πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Κύπρος που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως επιστημονικός εταίρος, μέσω των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Σκοπός της 3ης συνάντησης εταίρων του έργου ήταν να γίνει μια ανασκόπηση των μέχρι τώρα δράσεων, να συζητηθεί και να αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης του έργου και να προσδιοριστούν οι επόμενες ενέργειες, ανάλογα με τα πακέτα εργασίας του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι συζήτησαν και συμφώνησαν τις εκπαιδευτικές (τουριστικές) διαδρομές που θα χρησιμοποιηθούν σε Κρήτη και Κύπρο για την ανάπτυξη και προώθηση τη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας των δύο περιοχών παρέμβασης.

Οι εργασίες της 3ης συνάντησης εταίρων ολοκληρώθηκαν με την οριστικοποίηση των μελλοντικών δράσεων του προγράμματος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων, την ανάρτηση υλικού στην πλατφόρμα εκπαίδευσης, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε νέους και φορείς του τουρισμού καθώς και την οριστικοποίηση των μελλοντικών συναντήσεων των εταίρων σε Κρήτη και Κύπρο.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα