Περίπτερο τουριστικής πληροφόρησης στο χώρο του αεροδρομίου Καλαμάτας

05 Jun 2022, 09:05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Περίπτερο τουριστικής πληροφόρησης στο χώρο του αεροδρομίου Καλαμάτας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η οργάνωση και λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης στον χώρο του αεροδρομίου Καλαμάτας είναι το αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Ο αερολιμένας Καλαμάτας «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» αποτελεί το μοναδικό αεροδρόμιο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο οποίος δέχεται πτήσεις τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από χώρες του εξωτερικού με συνέπεια, να υποδέχεται έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό τουριστών. Χρησιμοποιείται όπως γίνεται κατανοητό ως αφετηρία για διάχυση των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας ή και για άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου. Η οργάνωση και η λειτουργία του περιπτέρου θα συνδυαστεί με την παροχή άμεσης και έγκαιρης πληροφόρησης στους επισκέπτες αναφορικά με τις δυνατότητες που τους δίνονται κατά την παραμονή τους στην περιοχή (αξιοθέατα, μνημεία, μουσεία, διαμονή, σίτιση, ή εναλλακτικές δραστηριότητες κ.α.).

Μέσω του περιπτέρου βελτιστοποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες τουριστικής πληροφόρησης στο χώρο του αεροδρομίου. Το περίπτερο τουριστικής πληροφόρησης πέρα από την προώθηση της Μεσσηνίας ως τουριστικού προορισμού δύναται να συμβάλει στη διαδικασία συλλογής στατιστικών στοιχείων, από το δείγμα του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την διαμονή και την κατανομή του χρόνου των τουριστών κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους, στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την χάραξη μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης τουριστικής στρατηγικής από την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Εν κατακλείδι, μέσω του περιπτέρου επιδιώκεται η δημιουργία ενός δυναμικού εργαλείου που θα ενισχύσει στην προσπάθεια προσέλκυσης νέων επισκεπτών στην περιοχή, στην παροχή ποιοτικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης αυτών και γενικότερα, στη διαδικασία τουριστικής ανάπτυξης όλων των περιοχών της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας.

 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα