Δήμος Θεσσαλονίκης | Πρόσκληση σε εταιρείες τεχνολογίας για πακέτα ήπιου τουρισμού

07 May 2022, 11:38 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

TornosNews.gr

Δήμος Θεσσαλονίκης | Πρόσκληση σε εταιρείες τεχνολογίας για πακέτα ήπιου τουρισμού

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως αναθέτουσα αρχή του ευρωπαϊκού έργου Med Pearls προσκαλεί εταιρείες τεχνολογίας να καταθέσουν προτάσεις που θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν πακέτα ήπιου τουρισμού. Θα επιχορηγηθούν οι δύο καλύτερες ιδέες έως του ποσού των 25.000 ευρώ καθεμία.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (micro, small, medium enterprises), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών που εργάζονται στον τομέα των λύσεων ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας- ICT solutions).

Στόχος είναι η δημιουργία καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ προσαρμοσμένων στα προϊόντα ήπιου τουρισμού (slow tourism), που αναπτύσσονται επί του παρόντος στις πιλοτικές περιοχές Med Pearls από τις έξι συμμετέχουσες χώρες.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και σε ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα για τις ανάγκες του προγράμματος (Med Pearls ONCAT), ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://medpearls.oncat.eu/.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 16/06/2022 και ώρα 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στο: chrysanthitasiou@gmail.com.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα