Δήμος Θεσσαλονίκης: Υποδομές λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης στον Άξονα Αριστοτέλους και στο Παραλιακό Μέτωπο

27 Mar 2021, 13:35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Δήμος Θεσσαλονίκης: Υποδομές λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης στον Άξονα Αριστοτέλους και στο Παραλιακό Μέτωπο

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, (μελέτη) με τίτλο «Υποδομές Λειτουργικής και Αισθητικής Αναβάθμισης στον Άξονα Αριστοτέλους και στο Παραλιακό Μέτωπο Θεσσαλονίκης για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.085.000 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η εν λόγω πρόταση αφορά σε ενέργειες ωρίμανσης υποδομών λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης στον άξονα Αριστοτέλους και στο Παραλιακό Μέτωπο Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Ο άξονας της οδού Αριστοτέλους και το παραλιακό μέτωπο αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα αστικά στοιχεία του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Από το νοτιότερο άκρο της οδού Αριστοτέλους, μέχρι τη βόρεια απόληξή της στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, ο μνημειακός άξονας εφάπτεται ή τέμνεται με μνημεία των μεγάλων ιστορικών περιόδων της ζωής της πόλης. Για το λόγο αυτό, ο ανασχεδιασμός της Πλατείας και της οδού Αριστοτέλους αποτελεί Έργο υψίστης σημασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα, η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης είναι επίσης συνυφασμένη με την άμεση επαφή της με το θαλάσσιο στοιχείο, ιδιαίτερα στην Παλιά Παραλία της πόλης, όπου «το νερό αποτελεί ένα συνεχές σύνολο με τα κτίσματα». Ωστόσο, το μικρό πλάτος του υφιστάμενου κρηπιδώματος στο τμήμα του θαλάσσιου μετώπου στην περιοχή της Παλιάς Παραλίας, που είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης, δυσχεραίνει την απόλαυση του περιπάτου από τους πεζούς, γεγονός που επιδεινώνεται σε συνδυασμό με τον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο της Λεωφόρου Νίκης και τη διέλευση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου.

Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών έχει ήδη προχωρήσει στη δημοσίευση Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων – Ανάπλαση της Πλατείας και του Άξονα της Αριστοτέλους ο οποίος θα αποτελέσει και μέρος της πρότασης χρηματοδότησης.

 
 
 
 

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα