Ο Δήμος Σπάρτης στο Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη

23 Feb 2021, 09:55 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Ο Δήμος Σπάρτης στο Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Δήμος Σπάρτης ενέκρινε τη συμμετοχή του στο Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη.

Βασικός σκοπός του δικτύου είναι ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσης για τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των μελών του, όσον αφορά τους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Αειφορίας, της προστασίας του Περιβάλλοντος, της Κυκλικής Οικονομίας και της Οικοκαινοτομίας.

Το Δίκτυο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του, στα πλαίσια της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, μέσω της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας και τεχνικής υποστήριξης στη συγκρότηση και υποβολή προτάσεων και ακολούθως λειτουργίας, για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών.

Ειδικότερα, το Δίκτυο ασκεί το σύνολο της δραστηριότητας του στο πλαίσιο των ανατεθεισών από τα μέλη δήμους των καθηκόντων, έργων και υπηρεσιών στους τομείς: Βιώσιμη Ανάπτυξη, Επιχειρησιακός και Στρατηγικός Σχεδιασμός, Προστασία του Περιβάλλοντος, Κυκλική Οικονομία, κοινωνική οικονομία και οικοκαινοτομία., Διαχείριση απορριμμάτων, Αειφορία, Ανάδειξη Πολιτισμού και Πολιτιστική Ανάπτυξη, Τουριστική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Προώθηση στην Απασχόληση, Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Κοινωνική Συνοχή, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Επιστημονική και τεχνική έρευνα και υποστήριξη.

Facebook Twitter Linkedin

διαβάστε ακόμα

δημοφιλέστερα