Διαγωνισμός για σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

01 Jul 2019, 09:40 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Σοφία Κοντογιάννη

Διαγωνισμός για σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, πρόκειται να διακηρύξει διαγωνισμό για την  κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου, που αφορά στην Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή  και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 219.840,10 ευρώ, στοχεύει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος , οι οποίες γίνονται όλο και πιο αισθητές στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Ανεξάρτητα από τα σενάρια για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την επιτυχία που θα σημειώσουν οι προσπάθειες μετριασμού αυτής της αλλαγής μέσω μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, μόνη στρατηγική επιλογή είναι η λήψη μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους τους.

Επιπροσθέτως,  στόχος του έργου είναι να  γίνει εκτίμηση και κατανόηση των αλλαγών που αναμένεται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες και εκτίμηση των κινδύνων που εμπεριέχουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Το Περιφερειακό Σχέδιο που θα προκύψει, θα πρέπει να μπορέσει να αναγνωρίσει και να ιεραρχήσει τις επιλογές προσαρμογής με βάση τους κινδύνους, να εκτιμήσει τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, το χρονοδιάγραμμα και το γενικό κόστος τους, σε επίπεδο στρατηγικής.

Η στρατηγική πρέπει επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία και την ενδυνάμωση των δομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης τόσο του ίδιου του προβλήματος όσο και της εξέλιξης και της πιθανής αναθεώρησης στο μέλλον του προγράμματος προσαρμογής.

Παράλληλα, το σχέδιο θα πρέπει να εμπλέξει την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους σε ένα διάλογο, με στόχο να δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και να συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση και την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής.

Τέλος, η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, θα λαμβάνει υπόψη σχετικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και θα είναι εναρμονισμένο με τις κατευθύνσεις των σχετικών Ενωσιακών και Εθνικών εγγράφων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα