Τουριστικά λεωφορεία: Απόσυρση μετά από 27 χρόνια κυκλοφορίας και μέχρι νεωτέρας ρύθμισης

20 Apr 2015, 23:18 | ΓΕΠΟΕΤ

TornosNews.gr

Τουριστικά λεωφορεία: Απόσυρση μετά από 27 χρόνια κυκλοφορίας και μέχρι νεωτέρας ρύθμισης

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Το όριο των 27 ετών από την ηµεροµηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή παραμένει ως το ανώτερο για χρήση για όλα τα τουριστικά λεωφορεία ∆.Χ. ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους, με απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ.Νικόλαου Σταθόπουλου.

Η απόφαση αυτή, όπως επισημαίνεται, είναι σε συνέχεια της με αριθµ. πρωτ. Β-Οικ. 22906/1909 από 02-07-2012 εγκυκλίου και ενόψει νέας νοµοθετικής ρύθµισης για όλα τα τουριστικά λεωφορεία.

 

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα