ΕΟΤ | Πρόσκληση για Προϊστάμενο στο Γραφείο Αυστραλίας

22 May 2024, 07:20 | ΕΟΤ

Σοφία Κοντογιάννη

ΕΟΤ | Πρόσκληση για Προϊστάμενο στο Γραφείο Αυστραλίας

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στο πλαίσιο της άμεσης έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστραλίας με έδρα τη Μελβούρνη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά Νησιωτικά Κράτη Ωκεανίας απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για να στελεχώσει την εν λόγω θέση Προϊσταμένου για χρονικό διάστημα έως ένα έτος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για την θέση Προϊσταμένου:

- Μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Β’.

- Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν του απαιτούμενου τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ απαιτείται να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα. Η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα πτυχία και πιστοποιητικά.

- Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται περαιτέρω: α) να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και β) να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους με αποφάσεις που δεν έχουν ανατραπεί.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα