ΕΟΤ | Προώθηση ελληνικών περιοχών στις Κάτω Χώρες

22 Apr 2024, 07:20 | ΕΟΤ

Σοφία Κοντογιάννη

ΕΟΤ | Προώθηση ελληνικών περιοχών στις Κάτω Χώρες

Facebook Twitter Linkedin
Επενδύσεις

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Κάτω Χωρών διοργανώνει ταξίδι εξοικείωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο, Βόλο και Πήλιο κατά το χρονικό διάστημα από τις 4 έως τις 17 Μαΐου 2024 με τη συμμετοχή του drs Van Kasteren Marinus Hubertus Josephus του Τ.Ο. https://labrysreizen.nl/.

Ο εν λόγω Τ.Ο. διοργανώνει tailor made μεμονωμένα και ομαδικά ταξίδια που στοχεύουν στον πολιτιστικό και αρχαιολογικό τουρισμό και στα οποία συμμετέχουν υψηλού μορφωτικού επιπέδου επισκέπτες, ενώ αρχηγοί είναι εξειδικευμένοι κλασικιστές, ιστορικοί ή ακαδημαϊκοί. Συνεργάζεται με μεγάλα μουσεία, ιδρύματα και εξιδανικευμένα μέσα στη διοργάνωση των ταξιδιών, όπως το Allard Pierson Museum, ASK History, Historisch Nieuwsblad κ.α. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα The Byzantine Easter Festival, Odysseus’s home journey, Culture and nature along the via Egnatia, Aristotle κ.α. Σκοπός του εν λόγω ταξιδιού είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματός του για την Ελλάδα με νέους προορισμούς.

Facebook Twitter Linkedin

δημοφιλέστερα